BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 20. 10. 2013 - 29. v mezidobí - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 19. 10. 2013 15:23, autor: Farnost Josefov


Modlitba věřících 
29. neděle v mezidobí, cyklus C 
20. 10. 2013 

Bůh se zastává svých vyvolených, kteří k němu volají[1]. Svěřme mu naše prosby:

1. Prosme o moudrost pro voliče a Boží pomoc pro další směřování naší země.[2]
2. Prosme za všechny misionáře a charitní pracovníky v misijních územích.[3] 
3. Prosme o radost z daru Boží láskyplné blízkosti pro všechny, kdo Boha dosud neznají.[4] 
4. Prosme o pomoc pro lidi, které zasáhly ničivé katastrofy zvláště v Japonsku a na Filipínách.[5] 
5. Prosme o zastavení pronásledování křesťanů, zvláště v arabském světě.[6] 
6. Prosme o dar moudrosti a odvahy pro naše a slovenské biskupy, kteří se sejdou ke společnému jednání.[7] 
7. Prosme o dar vytrvalosti v modlitbě a vnímavosti k potřebám druhých lidí.[8] 

Bože, ty nás střežíš ode všeho zlého[9]. Přijď nám na pomoc a chraň naše duše, abychom ti vytrvale mohli sloužit. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Lk 18,7. 
[2] Volby. 
[3] Misijní neděle. 
[4] U příležitosti Misijní neděle papež František vybízí... 
[5] Filipíny postihlo silné zemětřesení, úřady zatím hlásí přes 70 obětí. Na japonskou metropoli udeřil tajfun. 
[6] Řeholní komunity opouštějí Libyi. Křesťanství je nejvíce pronásledovaným náboženstvím. 
[7] Společné zasedání ČBK a KBS. 
[8] Viz dnešní téma prvního čtení Ex 17,8-13 a evangelia Lk 18,1-8. 
[9] Viz Ž 121. 
Comments