BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 20. 11. 2011 - Krista Krále - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 19. 11. 2011 16:25, autor: Petr Boháč
  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově.
  2. Ve středu a pátek je mše sv. v 17:00 na faře v Josefově.
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence.
  5. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.
  6. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež začne v pátek po mši v 17:45 hodin. Srdečně jsou zváni všichni farníci.
  7. Příští týden bude žehnání adventních věnců.
  8. Příští neděli 27.11.2011 je odpoledne v 16 hodin Adventní varhanní koncert v kostele v Josefově. Na varhany hraje Martin Strejc.
MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus A
20. 11. 2011

S důvěrou, že Ježíš je Pánem celého vesmíru, předložme mu své prosby a volejme: Pane, smiluj se.

1. Pane Ježíši Kriste, staň se Pánem a králem Evropy.
2. Prosíme tě o rozšíření tvého evangelia po celém světě, zvláště pak v Beninu, kam Svatý otec odjel na pastorační návštěvu.
3. Prosíme tě za vládu naší země, aby byla moudrá a odpovědná.
4. Prosíme tě za vědce, pomoz jim odhalovat objevy, které posunou civilizaci k harmonii, úctě ke stvoření a trvale udržitelnému rozvoji.
5. Prosíme tě za všechny obyvatele naší planety, kteří žijí v hrozivých podmínkách, zvláště v Somálsku.
6. Prosíme tě za všechny oběti dopravních nehod.
7. Prosíme tě o dar inspirace, ducha porozumění a radosti z daru hudby pro všechny hudebníky.
8. Prosíme tě o tvého Svatého ducha, aby vedl naše společenství ke službě bližním bez výjimky.
9. Přijmi, Pane tuto eucharistickou oběť za Vladimíra Šuhajdu a jeho rodinu, rodinu Šarounovu, Boučkovu, Hájkovu a Šuhajdovu a za všechny žijící a zemřelé z rodiny.

Nebeský Otče, pro svoje spojení s Kristem jsou všichni povoláni k životu9. Spoj nás se svým Synem, abychom dosáhli nebeské slávy, kde žiješ a kraluješ na věky věků.


Comments