BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 20. 1. 2013 - 2. neděle v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 19. 1. 2013 15:38, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 19. 1. 2013 15:43 ]

  1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny). 
  2. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  3. V týdnu je mše sv. v pondělí v 17 hodin v kostele a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  5. V úterý je náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy. Starší děti a mládež mají vždy aktuálně ohlášena setkání v pátek po večerní mši svaté vždy po domluvě.  V Jasenné je náboženství ve škole ve středu ve 14:30 hodin.
  6. V úterý v 10 hodin je pohřeb pana Václava Matějů.
  7. Ekumenická setkání jsou letos pravidelně celý měsíc leden - vždy ve středu. Tento týden je modlitební setkání ve středu v kapli na faře, kde bude kázat Petr Staš z Církve Adventistů Sedmého dne. Po modlitbách je křesťanské AGAPÉ - posezení s občerstvením.
  8. V pátek po mši se promítá film v rámci programu Net for God - Bratr Roger - film trvá 30 minut. Poté je diskuze k filmu a závěrečná modlitba. Všichni jsou srdečně zváni.
  9. Farní VESELICE bude v sobotu 9. února. Je to tzv. zimní farní den. Pořádat se bude v Kulturním sále Jezbinách. Bude hrát hudba a prosíme, zda-li byste nemohli věnovat něco do tomboly (přihlásit se paní Silvarové). Dále potřebujeme pomoci s občerstvením (přihlásit se u paní Jany Tiché nebo Martiny Pilařové). Potřebujeme pomoci s přípravou sálu (přihlásit se u pana Ivo Tichého).Modlitba věřících 
2. neděle v mezidobí, cyklus C 
20. 1. 2013 

Ježíš v Káně zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili[1]. Opřeme se vírou o Boží moc a předložme Bohu své prosby:

1. Prosme o ducha jednoty mezi všemi křesťanskými církvemi a sbory.[2]
2. Neustávejme v modlitbě za Sýrii, její obyvatele a zvláště za křesťany, kteří se ocitli v děsivých podmínkách na hranici přežití.[3] 
3. Prosme za všechna místa, kde zuří boje, nenávist či náboženské rozbroje, zvláště za Mali[4] a Severní Irsko[5]
4. Prosme o odvahu pro politiky i obyčejné lidi, aby omezili smogové ohrožení jak v naší zemi[6], tak ve světě[7]
5. Prosme o moudrost a požehnání pro druhé kolo prezidentských voleb v naší zemi.[8] 
6. Prosme o Boží pomoc všem, kteří hledají skutečné prostředky k omezení korupce v naší zemi.[9] 

Bože, ty kraluješ, ty řídíš národy podle práva. Prosíme tě, rozzáři svoji spásu jako pochodeň, aby všechny národy uviděli tvou spravedlnost a slávu[10]. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] evangelium neděle: Jan 2,11 
[2] Týden modliteb za jednotu křesťanů: „Co od nás Hospodin žádá?” 
[3] Výbuch na univerzitě v Aleppu ; Teroristé pořádají hon na mladé syrské křesťany 
[4] Islamisté z Mali se mstí za intervenci. 
[5] V Belfastu bylo zraněno 30 lidí. 
[6] V části Moravskoslezského kraje platí smogová situace. 
[7] Peking postihl nejhorší smog všech dob. 
[8] Prohlášení Stálé rady ČBK k prezidentským volbám 
[9] Vláda chystá nová protikorupční pravidla. 
[10] srv Ž 96
Comments