BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 20. 12. 2015 - 4. neděle adventní - cyklu C - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 19. 12. 2015 15:20, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 24. 12. 2015 4:25 ]
https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/bohosluzby/nedele20122015-4nedeleadventni-cykluc-bohosluzbyprimluvy/2015%2012%2026%20koncert%20v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD.PNG


Modlitba věřících 
4. neděle adventní, cyklus C 
20. 12. 2015 

Příchod mesiáše navždy mění osud lidstva. Kristus naplnil Otcovu vůli a obětoval za naši spásu své tělo[1]. Tak jsme jednou provždy posvěceni. S touto jistotou předložme Bohu své prosby:

1. Prosme o dar víry, abychom po vzoru Panny Marie uvěřili Božímu slovu[2].
2. Prosme o požehnání a ochranu pro Římského biskupa Františka.[3]
3. Prosme za představitele zemí, které nesou největší podíl na znečištění planety, aby měli odvahu tyto skutečné problémy řešit.[4]
4. Prosme o dostatek vláhy pro naši zemi i o její hospodárné využívání.[5]
5. Prosme o požehnání pro všechny, kteří se podílejí na přípravě a průběhu Vánoc a aktivit spojených s šířením evangelia.[6]
6. Prosme za všechny, kteří budou prožívat Vánoce opuštění, zvláště za děti.
7. Prosme o dar věčného života v Boží blízkosti pro otce biskupa Jiřího Paďoura, který zemřel 11. prosince.[7]

Bože, ty nezapomínáš na svůj lid. Shlédni z nebe, vyslyš naše prosby a přijď nás zachránit[8]. Vždyť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen

[1] 4. neděle adventní – cyklus C, druhé čtení.
[2] 4. neděle adventní – cyklus C, evangelium.
[3] Papež František dnes slaví 79. narozeniny.
[4] Klimatická dohoda málem ztroskotala na jediném slově. V poslední chvíli zasáhl papež František.
[5] Průmyslovým podnikům na Ostravsku hrozí kvůli dlouhému suchu další omezení.
[6] Betlémské světlo; Akce betlémy.
[7] Úmrtní oznámení.
[8] 4. neděle adventní – cyklus C, Žalm 80.