BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 20.+27. 7. a 3.8. 2014 - 16., 17., a 18. neděle v mezidobí - cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 19. 7. 2014 15:38, autor: Farnost Josefov

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
16. neděle v mezidobí A 

Bůh vyslyší naše modlitby ne proto, že jsme dobří, ale protože on sám je dobrý. 
Prosme ho za všechny lidi – i za ty, které považujeme za zlé – a volejme: Pane, smiluj se. (Mt 13,24-43)

▪ Prosme za všechny, kdo pracují na vinici Páně, a také za ty, kdo v církvi nenašli domov a opustili ji. (Mt 13,32) 
▫ Prosme za mladé lidi, aby dospěli v osobnosti pevně zakotvené ve víře, naději a lásce. 
▫ Prosme za ty, kdo v politice, hospodářství a společnosti usilují o dobro všech. 
▫ Prosme za obrácení těch, kdo slouží zlu, a za pokoření těch, kdo šíří násilí a nenávist. (Mt 13,24-32)
• Prosme za lidi, na které doléhá zlo a zabraňuje jim radovat se z nepatrných projevů Božího království v tomto světě. (Mt 13,24-32) 
• Prosme za ty, kdo v bídě bojují o své přežití, a za ty, kterým je odepřena spravedlivá mzda. 
• Prosme za ty, kdo pečují o nemocné, staré a osamocené, o sirotky a opuštěnou mládež. 
• Prosme za lidi, kteří jsou přetíženi prací a starostmi a jejich síly jsou vyčerpány. 
◦ Prosme za naše nepřátele, za ty, kdo nám ublížili, za lidi, s kterými si nerozumíme, a za ty, které odsuzujeme. 
◦ Prosme za toto naše (farní) společenství a za lidi, mezi nimiž (v této obci/v tomto městě) žijeme, abychom jim uměli zvěstovat evangelium. (Mt 13,33) 

Pane, kromě tebe není boha, který se o všechno stará. Tobě svěřujeme svůj život a k tobě se modlíme za celý svět, 
neboť tvá je všechna moc nyní i na věky věků. Amen. (Mdr 12,13) 
Comments