BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 20. 3. 2011 - 2. neděle postní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 19. 3. 2011 14:22, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 22. 3. 2011 23:47 ]

1.   Příští neděli je mše svatá ráno v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově.
2.   Mše svatá je ve středu a v pátek v 17 hodin.
3.   Biblická hodina je ve středu po mši - čteme Markovo evangelium.
4.   Náboženství se učí pro obě skupiny nižšího stupně v úterý ve 14:30 hodin.
      Ve středu starší žáci od 15:30 hodin.
5.   Křížová cesta je v pátek v 17 a hned po ní je mše a v neděli v 9 hodin přede mší.
6.   Páteční mše je ze slavnosti Zvěstování Páně.
7.   Po páteční mši je od 18 hodin ustanovující zasedání nově zvolené pastorační rady farnosti. Příští neděli dostane zvolená rada dekrety a vykoná veřejný slib.PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
2. neděle postní A

Pán přichází k člověku a pozvedá ho z jeho bídy. Na to spolehněme, když se teď budeme modlit za celý svět, a volejme: Pane, smiluj se.

▪ Prosme za ty, kdo se vydali na cestu víry a o Velikonocích budou přijati do společenství církve.
▪ Prosme za ty, kdo na cestě víry ztratili prvotní nadšení, sílu a vytrvalost.
▫ Prosme za spravedlnost ve světě a za pokojné soužití lidí různých národností,vyznání a kultur.
• Prosme za ty, kdo jsou sraženi k zemi nemocí, bídou a ztrátou lidské důstojnosti.
• Prosme za ty, kdo se bojí o život svůj a svých blízkých, a za všechny, kdo žijí ve strachu.
• Prosme za lidi, kteří nemají dobré vyhlídky do budoucnosti.
• Prosme za týrané děti a za všechny bezbranné, kterým se ubližuje.
◦ Prosme za naše zemřelé, aby navěky směli vidět nepomíjející světlo Boží slávy.
◦ Prosme za nepřátele církve i za ty, s kterými nemáme dobré osobní vztahy.
◦ Prosme za naši farnost, zvláště za ty, kdo stojí v našem čele a slouží nám svátostmi a Božím slovem.

Vyslyš nás, Pane, a pro tuto naši modlitbu požehnej celé lidské pokolení.
Tobě buď chvála nyní i na věky věků. Amen.

Comments