BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 20. 4. 2014 - Vzkříšení Páně - cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 19. 4. 2014 16:48, autor: Farnost Josefov


Modlitba věřících 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, cyklus A 


Lidé Ježíše zabili, ale Bůh ho třetího dne vzkřísil[1]. Nyní je po Boží pravici[2] a přimlouvá se za nás. Proto mu s důvěrou přednesme své prosby:

1. Prosme za všechny, kdo byli o této Veliké noci pokřtěni.
2. Prosme za celou církev, aby hlásala vzkříšeného Krista[3] všem lidem a neutonula v byrokracii a funkcionářství.[4]
3. Prosme o Boží pokoj a mír pro všechna místa, kde se bojuje.[5]
4. Prosme o uzdravení ze zla[6], které se šíří bezprávím a utrpením, vykořisťováním, lží a nepřátelstvím k životu.[7]
5. Prosme o požehnání pro naši zemi a pro všechny, kdo zde žijí poctivým životem.[8]
6. Prosme o odvahu pro naše společenství, abychom se nebáli mluvit otevřeně před ostatními lidmi o své víře.[9]

Dobrý Bože, oslavujeme tě, neboť ty jsi dobrý a tvé milosrdenství trvá navěky. Pozvedni nás a dej nám plnost života.[10] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Srov. Slavnost zmrtvýchvstání Páně - první čtení Sk 10,39.
[2] Slavnost zmrtvýchvstání Páně - druhé čtení Kol 3,1.
[3] Slavnost zmrtvýchvstání Páně - první čtení Sk 10,34-43.
[4] Papež k seminaristům: ve služebném kněžství není místo pro průměrné.
[5] Válka v Sýrii není občanskou válkou.. Tři proruští ozbrojenci zahynuli při útoku na ukrajinská kasárna v Mariupolu.
[6] Srov. Slavnost zmrtvýchvstání Páně - první čtení Sk 10,38.
[7] Nigérie: 170 obětí atentátů. Církev odsuzuje násilí.
[8] Kvůli zakázkám České pošty šetří policie i firmu, která spadá pod Babišův Agrofert. Ústavní soud se zastal nevidomých.
[9] Slavnost zmrtvýchvstání Páně - první čtení Sk 10,34-43.
[10] Srov. Žalm 118,1.16-17.
Comments