BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 20. 5. 2012 - 7. neděle velikonoční - Nanebevstoupení Páně - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 19. 5. 2012 16:12, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 19. 5. 2012 16:18 ]

  1. Příští neděle je Slavnost Seslání Ducha Svatého, končí doba velikonoční. Mše svatá bude v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti.
  2. Příští neděli je sbírka na Potřeby diecéze.
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. V pondělí večer je v 17:30 modlitba růžence a v 18 hodin dobové Mariánské písně a litanie - vede P. Paclík, který vždy v pondělí navštěvuje rodiče a během května povede tyto májové pobožnosti.
  5. Ve středu mše není neboť máme školení v Jánských Lázních. V pátek je mše v 18 v kostele v Josefově.
  6. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  7. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.    Tuto středu v Josefově náboženství nebude.
  8. V Jasenné se vyučuje náboženství ve středu v 15 hodin v Základní škole. 

Modlitba věřících 
7. neděle velikonoční – cyklus B 
20. 5. 2012 

V období mezi Nanebevstoupením Páně a Sesláním Ducha svatého se církev intenzivně modlí. Připojme se i my k těmto modlitbám a prosme nejen o naše posvěcení, ale i za bolesti světa okolo nás:

1. Církev se modlí svatodušní novénu. Prosme o dary Ducha svatého pro naše společenství i pro celou církev.[1]
2. Poslanci připravují druhé čtení zákona o restitucích. Prosme o Boží pomoc s prosazením spravedlivého vyrovnání mezi státem a církvemi.[2]
3. Byl zatčen významný politik Dr. Rath pro podezření z korupce. Prosme o nové poctivé a kvalitní politiky.[3]
4. V těchto dnech probíhají ústní maturity. Prosme o pomoc pro maturanty a prosme o dar odpovědnosti za budoucnost naší země pro mladé lidi.[4]
5. Španělsko propadlo do ekonomické recese. Neustávejme v modlitbě za nalezení správné ekonomické cesty pro Evropu.[5]
6. V Mexiku jsou desítky obětí bojů mezi narkomafiemi a státem. Prosme o Boží pomoc s omezením vlivu drog a narkomafií.[6]
7. Kvůli rozvodům přijde v Česku o rodinu 23 000 dětí ročně. Prosme o Boží pomoc pro všechny rodiny, zvláště ohrožené neporozuměním, ekonomickou situací a nezvládáním výchovy.[7]
8. Svatý Jan píše: „Když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat.“ Prosme o dar pravdivé a skutky se projevující lásky v našem společenství.[8]

Bože, posvěť nás pravdou, abychom byli skutečně tvými dětmi a dosáhli plnosti tvé radosti.[9] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] http://tisk.cirkev.cz
[2] http://www.rozhlas.cz/zpravy
[3] http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=745233
[4] http://aktualne.centrum.cz/
[5] http://www.finance.cz/zpravy
[6] http://aktualne.centrum.cz/zahranici
[7] http://www.ceskenoviny.cz/domov/ ; http://ekonomika.moneymag.cz/
[8] 1 Jan 4,11
[9] Evangelium Jan 17,11b-19


Comments