BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 2. 10. 2011 - 27. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 24. 9. 2011 16:24, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově - dětská rytmická, odpoledne ve 14 hodin v kapli na Starém Plese (kvůli dovolené posunuta na 9.10.)
  2. Ve středu a v pátek je "už" v 17 hodin v kapli na faře bohoslužba slova.
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
27. neděle v mezidobí A 

Všechny své starosti i potřeby celého světa vložme teď do modlitby a s důvěrou volejme: Pane, smiluj se. 
 
▪ Prosme za všechny, kdo pečují o církev jako její služebníci, a za pokoj a jednotu celého křesťanstva. 
▫ Prosme za dobrou budoucnost dětí a mladých lidí, za jejich víru, naději a lásku, a také za jejich rodiče a učitele. 
• Prosme za ty, kdo se snaží zmírňovat nemoci, bolest a utrpení tohoto světa. 
• Prosme za ty, jejichž snaha o dobro naráží na nezájem a nevede proto k úspěchu. 
• Prosme za ty, kdo přišli o práci, a za ty, jejichž manželství se rozpadlo. 
• Prosme za ty, kdo mají příliš těžký život, a za všechny, jejichž utrpení zůstává před ostatními skryto. 
◦ Prosme za sebe navzájem, aby Boží pokoj naplnil a chránil naše srdce. 

Pane, nepřestávej pečovat o svou vinici – o lid, který sis shromáždil, a rozjasni svou tvář nad celým světem. 
Neboť tys nyní naše útočiště a v tobě je naše budoucnost na věky věků. Amen

Comments