BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 21. 10. 2012 - 29. V MEZIDOBÍ - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 20. 10. 2012 14:17, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny).
  2. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  3. V týdnu je mše sv. ve středu a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  5. V úterý je náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy. Starší děti a mládež budou mít setkání od října v pátek po večerní mši svaté vždy po domluvě.
  6. V sobotu je POUŤ DO LIBICE NAD CIDLINOU (rodiště sv. Vojtěcha) za kněžská povolání Vikariátů Náchod, Trutnov, Rychnov n.Kn. Koná se v sobotu 27.10. Program: 10.00 mše sv. v kostele sv. Vojtěcha. Po mši sv. modlitby na slavníkovském hradišti
    Doprava: tam i zpět je individuální prosíme řidiče, aby nabídli volná místa v autě ostatním zájemcům. Děkujeme a těšíme se na setkání s vámi v Libici! Svatý Vojtěchu, oroduj za nás!


Modlitba věřících
29. neděle v mezidobí, cyklus B 
21. 10. 2012 

Přistupujme s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli Boží milost[1]:


1. Prosme za všechny lidi, aby mohli poznat Boží lásku a jeho záchranu skrze vykoupení.[2]
2. Prosme za požehnání všem misionářům a jejich dílu.[3] 
3. Prosme za všechny křesťany žijící v zemích, kde se křesťanství potlačuje.[4] 
4. Prosme o mír a pokoj pro místa, kde se bojuje či schyluje k válce.[5] 
5. Prosme o úctu k ženám v prostředí islámu.[6] 
6. Prosme za vládnoucí strany v naší zemi, aby svými postoji vytvářeli prostor pro důstojný život.[7] 
7. Prosme za všechny, kdo budou rozhodovat o budoucnosti naší země v novém senátu.[8] 
8. Prosme o odvahu sloužit druhým lidem, zvláště těm nejchudším.[9] 

Bože, celé tvoje dílo je správné a spolehlivé[10]. Vyslyš naše prosby a naplň svět svojí milostí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


[1] citace Žid 4,16 
[2] Misijní neděle 
[3] Misijní neděle 
[4] Zpráva o náboženské svobodě na světě: každé 3 minuty umírá jeden křesťan 
[5] Sýrie, Korea, Mali, 50 let od Karibské krize,… 
[6] Pákistánská dívka, Mali 
[7] úpravy balíčku ODS 
[8] senátní volby 
[9] Pětina obyvatel planety žije pod hranicí chudoby ; Mk 10,43 
[10] Žalm 33