BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 2. 11. 2014 - vzpomínka na věrné zemřelé - cyklu A - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 1. 11. 2014 17:33, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 3. 11. 2014 6:11 ]

https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/bohosluzby/_draft_post/2014%2011%2006%20Taize.jpgModlitba věřících 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
2. 11. 2014 

Máme naději, že pro svoje spojení s Kristem budou všichni povoláni k životu.[1] Svěřme Bohu naše modlitby za zemřelé, ale i za místa, která potřebují Boží pomoc:

1. Prosme o Boží pokoj a odpuštění pro oběti válek, především pro padlé z První světové války.[2]
2. Prosme o požehnání všem, kteří usilují o společné dobro v naší zemi.[3]
3. Prosme o ukončení teroristické války v Sýrii a Iráku a prosme za uprchlíky, které tento konflikt zbavil domova, práce či rodiny.[4]
4. Prosme za mladé lidi, kteří hazardují se svým zdravím a vlastní budoucností.[5]
5. Prosme o zodpovědné rozhodování pro naše zákonodárce, především v oblasti rodiny a školské legislativy.[6]
6. Prosme za lidi, kteří se díky ekonomickým změnám ocitli za hranicí chudoby.[7]
7. Prosme za lidi z našeho okolí, kteří zůstali opuštění a nemají naději.[8]
8. Prosme o spásu pro naše zemřelé příbuzné a přátele.[9]

Bože, ty jsi milostivý a spravedlivý. Prosíme tě, rozvaž pouta smrti a dej nám okusit svoji spásu.[10] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Vstupní antifona za zemřelé. Viz Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
[2] Letos jsme si připomněli sté výročí od vypuknutí První světové války.
[3] První ocenění: zachránce dětí Winton a Churchill.
[4] NEJÍM, ABY MOHLI JÍST. Den pro Blízký východ. V hromadném hrobu v Iráku leželo 150 těl obětí Islámského státu.
[5] Ve dvanácti léčeným kuřákem, v šestnácti alkoholikem. Česká realita.
[6] Prohlášení k zákonu o dětské skupině.
[7] Stále víc Španělů nemá ani na jídlo, oživení ekonomiky necítí. Dětí ohrožených chudobou přibývá i v bohatých zemích, varuje UNICEF .
[8] Srov. čtení Mdr 3,1-9.
[9] Slavíme Vzpomínku na všechny věrné zemřelé.
[10] Srov. Ž 116.