BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 2. 1. 2011 - 2. neděle po Narození Páně - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 1. 1. 2011 13:15, autor: Římskokatolická farnost Josefov   [ aktualizováno 1. 1. 2011 13:23 ]
  1. Příští neděli je mše svatá ráno v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově        

  2. V týdnu je mše ve středu a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  3. Biblická hodina se čtením v Markově evangeliu je ve středu po mši od 17:30 hodin
  4. Pátek je první v měsíci, proto je v 16:30 příležitost ke sv. smíření a hned po mši je adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.
  5. Náboženství se učí pro obě skupiny nižšího stupně v úterý ve 14:30. 
  6. Ve středu je v 15:30 pro 4.-9. třídu.

  7. Příští neděli po mši bude před kostelem Tříkrálová sbírka


PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

2. neděle po Narození Páně (A, B, C)

 

Bůh, původce života, se stal člověkem, aby s lidmi a pro lidi žil a trpěl.

Proto smíme s důvěrou volat:    Pane, smiluj se.

 

 ▪ Prosme za všechny, kdo jsou s námi spojeni křtem, i za ty, kdo víru nepřijali.

 ▫ Prosme za tento svět, za pokojný život všech lidí i celého stvoření. 

 • Prosme za ty, kdo sváteční vánoční dny prožívají v utrpení a nemoci, smutku,  neštěstí,

samotě, bídě nebo válce.

 ◦ Prosme za ty, kdo na nás vzpomínají v modlitbě, a za ty, kdo potřebují naši přímluvu.

 ◦ Prosme za lidi, s kterými se v tomto roce setkáme a budeme spolupracovat.

 ◦ Prosme, aby Duch svatý vstupoval do všech očekávaných i nenadálých situací, které

v tomto roce nastanou.

 ◦ Prosme za všechny naše blízké i neznámé, kteří překročili práh smrti.

 ◦ Prosme, aby Duch svatý dal svou moudrost těm, kdo jsou odpovědni za volbu nového 

           královéhradeckého biskupa.

 

Neboť v tobě, Pane, nachází všechen život své útočiště nyní i na věky věků. Amen. 

 

Comments