BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 21. 8. 2011 - 21. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 20. 8. 2011 15:17, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 20. 8. 2011 15:29 ]

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově.
  2. Večerní mše ve středu a v pátek je v 18 hodin v kapli na faře.
  3. V pondělí je v 11 hodin v Josefově pohřeb tragicky zesnulé paní Magdalény Bánové, kterou přejel nakladač na josefovském náměstí na přechodu - Bože, dej jí věčné odpočinutí.
  4. O prázdninách není výuka náboženství, ani biblická hodina, ani zkouška sboru.
  5. Setkání mládeže je v neděli po mši na faře v Josefově dle domluvy.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

21. neděle v mezidobí A 

Odpovědnost, kterou všichni neseme za církev a za svět, vložme teď do společné modlitby a volejme: Pane, smiluj se.

▪ Prosme za všechny, kdo vyznávají Ježíše jako Syna Božího a byli s ním spojeni křtem.
▪ Prosme za papeže a biskupy: ať moudře užívají svěřenou moc ke službě církvi a její jednotě.
▫ Prosme za celé národy i rodiny a jednotlivé lidi, kteří touží po míru, spravedlnosti, lásce a pokojném soužití.
▫ Prosme za pokoření těch, kdo utlačují druhé a protiprávně jim berou svobodu, a prosme za oběti totalitních režimů.
• Prosme za lidi, kteří snášejí tělesné utrpení, protože jsou nemocní nebo postižení, a prosme i za ty, kdo mají nemocnou duši.
• Prosme za ty, kterým chybí zázemí a bezpečí domova, a za ty, kdo nemají práci a střechu nad hlavou.                                ◦ Prosme za našeho biskupa Jana, za naše farní společenství, za okolní farnosti a sbory jiných křesťanských církví, které žijí v našem kraji.                                                                                                                                                                          Prosme za mládež a zvláště za 26. světové setkání mládeže v Madridu.

Pane, tvá přízeň trvá navěky, proto neopouštěj dílo svých rukou. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.


Comments