BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 21. 9. 2014 - 25. neděle v mezidobí - cyklu A - bohoslužby, přímluvy a přihlášky na náboženství

přidáno: 20. 9. 2014 15:18, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 20. 9. 2014 15:18 ]
Přihlášky do náboženství ZDE: soubor ke stažení je pak dole.


Modlitba věřících 
25. neděle, cyklus A 
21. 9. 2014 

Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají.[1] Proto nabídněme Pánu své modlitby:

1. Prosme o zastavení a proměnu korupčního smýšlení v naší zemi.[2]
2. Prosme o dobré počasí a prosme za lidi postižené povodněmi.[3]
3. Prosme za lékaře a zdravotníky pracující v oblastech postižených epidemií eboly.[4]
4. Prosme o moudrost pro politiky v postupu proti islámským radikálům v oblasti Sýrie a Iráku.[5]
5. Prosme za Albánii, kam přijíždí Svatý otec na papežskou návštěvu.[6]
6. Prosme za lidi, kteří žijí v moci hříchu a trpí pocitem, že není již cesty ven.[7]
7. Prosme o velkorysost pro naše farní společenství ve službě druhým.[8]
8. Prosme za naše zemřelé, kteří v minulých dnech odešli z tohoto světa, aby je Pán zahrnul milostí spásy a přijal do své blízkosti.[9]

Bože, ty jsi milosrdný a milostivý, shovívavý a plný lásky.[10] Proto tě upřímně vzýváme: vyslyš naše prosby a buď naším Pánem navěky.[11] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Srov. antifona k dnešnímu Žalmu 145.
[2] Inspektoři se ani nestihli vrátit z kontroly a solárníci už měli licenci v kapse. Policie na pozemkovém úřadu vyšetřuje průšvihy za miliardy.
[3] V Dolních Věstonicích hrozí další sesuv půdy.
[4] Konkrétní pomoc ČR Lékařům bez hranic.
[5] Asad chce spolupracovat s Obamou.
[6] O komunistickém pronásledování věřících v Albánii
[7] 25. neděle v mezidobí A 1. čtení Iz 55,6-9
[8] 25. neděle v mezidobí A evangelium Mt 20,1-16
[9] Odešel Petr Příhoda; Zemřel hudební skladatel Václav Hálek; Zemřel hudební skladatel A. Tučapský.
[10] 25. neděle v mezidobí A Žalm
[11] Srov. vstupní antifona 25. neděle v mezidobí.