BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 22. 1. 2017 - 3. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 21. 1. 2017 16:20, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 21. 1. 2017 16:20 ]


Modlitba věřících 
3. neděle v mezidobí, cyklus A 
22. 1. 2017 

Ježíš procházel zemí, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.[1] Tato slova evangelia se mohou naplňovat i dnes. Proto Bohu přednesme své prosby:

1. Prosme o jednotu křesťanů a odstranění vzájemných roztržek mezi církvemi, ale i mezi členy společenství a farností.[2]
2. Prosme o dar pokání a odvahy k pravdě při letošních oslavách pěti set let od vystoupení Martina Luthera.[3]
3. Prosme o Boží požehnání pro rozvoj školství a správný způsob financování této oblasti.[4]
4. Prosme za politiky, kteří rozhodují o zásadních proměnách Evropy a světa.[5]
5. Prosme za oběti zemětřesení v Itálii.[6]
6. Prosme za naše katechumeny a také za nová povolání ke kněžství a k hlásání evangelia.[7]
7. Prosme o odstranění složitých životních břemen, která dopadla na naše blízké.[8]

Bože, ty jsi naše světlo a naše spása. Staň se záštitou našeho života[9] a doveď nás do svého království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] 3. neděle v mezidobí – cyklus A, evangelium.
[2] Týdny modliteb 2017. Papež: Pravý ekumenismus se zakládá na společném obrácení k Ježíši Kristu.
[3] Canterburský arcibiskup: K pětistému výročí reformace je třeba přistoupit s pokáním.
[4] Školy začnou dostávat peníze podle počtu odučených hodin.
[5] Britové odejdou z jednotného evropského trhu. Trumpův tým zjišťoval, kdo chce opustit EU. Rusko hodlá jednat s USA o protiraketovém štítu v Evropě, nadzvukových i kosmických zbraních.
[6] Z italského hotelu téměř nic nezbylo, mezi zasypanými jsou i cizinci.
[7] 3. neděle v mezidobí – cyklus A, evangelium.
[8] 3. neděle v mezidobí – cyklus A, první čtení.
[9] 3. neděle v mezidobí – cyklus A, žalm.