BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 22. 12. 2013 - 4. neděle adventní cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 21. 12. 2013 15:57, autor: Farnost Josefov

https://2414f8b3-a-5c92aadf-s-sites.googlegroups.com/a/farnostjosefov.cz/web/bohosluzby/nedele15122013-3nedeleadventnicyklua-bohosluzbyaprimluvy/2013%2012%2022%20Betl%C3%A9msk%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh%20Jasenn%C3%A1.PNG?attachauth=ANoY7cruVcfqH2pu04gBEfjYNNdTnQ2CBh1KZsxsSebTbgpZkv7V7rEhQWGjzh4mUVCLlN3ExUqZREVpwpHvhn0YAB2N-mTJJtGHS3d_0SkjqOTx9ia_Q9SdlUfkycmsSwUSYqAEW5yrxv-T8AK6lNLrqZGKK3P46G-T_UpngpR7eJCMiWRlhM13FFnjt5_SNM4ig9ZkYDOTNLPPxJ2PH61NtqI2HvuglUK7EYETzIDIQddwrfjQxWL9SQjgnfv8fVdwei3qRBayJalZxcrYuZGNJYLpcv98zFhMuD_FXj0pQcykUXVJCi6_UAGxDlrx56tmSTR0Bo7Qp2a603hazxwU3o9pQf_7yi19w_FfAeF31biTwsuHqiLJji7Bu4mKwSqsLQOfKVgo&attredirects=0


Modlitba věřících 
4. neděle adventní, cyklus A 
19. 12. 2013 

Bůh naplnil v Kristu dávná proroctví[1] a vede svět ke spáse. S důvěrou ho prosme:

1. Dobrý Bože, ukaž celému světu, že jsi Emanuel - Bůh s námi[2].
2. Pane, podle výzvy papeže Františka, vysvoboď svoji církev od ducha klerikalismu a pomoz jí darem ducha proroctví.[3]
3. Bože, pomoz všem uprchlíkům trpícím nepřízní počasí na Blízkém východě, zvláště v Sýrii.[4]
4. Pane, ochraň Jižní Súdán před krvavým konfliktem občanské války.[5]
5. Bože, vysvoboď Severní Koreu z pout totalitního režimu a doveď ji ke svobodě.[6]
6. Pane, pomoz pokojně a spravedlivě vyřešit situaci na Ukrajině.[7]
7. Nebeský Otče, potěš ty, kdo o Vánocích zůstávají opuštěni.
8. Pane, daruj rodinám ducha pokoje a smíření, aby důstojně oslavily vánoční svátky.

Bože, ty nás miluješ a povoláváš nás do stavu svatých. Daruj nám svoji milost a pokoj.[8] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Srov. 4. neděle adventní evangelium Mt 1,22
[2] Viz. 4. neděle adventní 1. čtení Iz 7,10-14
[3] srv. Modlitba papeže Františka při ranní homilii 16. 12. 2013. .
[4] Na uprchlíky z Blízkého vchodu doléhá nejen syrský konflikt, ale i mrazivé dny.
[5] Jižní Súdán je na pokraji občanské války.
[6] Severní Korea si připomíná výročí smrti Kim Čong-ila.
[7] Výzva Stálé rady ČBK z 19.12.2013.
[8] Srov. 4. neděle adventní 2. čtení Řím 1,7
Comments