BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 2. 2. 2014 - Svátek Uvedení Páně do chrámu - cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 1. 2. 2014 15:29, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 1. 2. 2014 15:29 ]


Modlitba věřících 
Svátek Uvedení Páně do chrámu, cyklus A 
2. 2. 2014 

Kristus se nám ve všem připodobnil, aby se stal v našich záležitostech u Boha veleknězem milosrdným a věrným.[1] Předložme mu bolestné záležitosti světa i našeho života:

1. Ježíš se stal světlem národů, prosme o proniknutí světla spásy ke všem, kdo Krista ještě neznají.[2]
2. Prosme o požehnání pro novou vládu naší země.[3]
3. Prosme o ochranu před vypuknutím občanské války na Ukrajině a o nastolení spravedlivé vlády.[4]
4. Prosme o Boží zásah proti všem, kdo sahají k prostředkům blízkým holokaustu a genocidě zvláště v Sýrii, Nigérii a dalších zemích světa a prosme za oběti všech těchto hrůz.[5]
5. Prosme za všechny, kdo se nechali oklamat lichvářskými půjčkami a prosme za jejich rodiny.[6]
6. Prosme o pomoc pro děti, kterým chybí kvalitní vzory a autority.[7]
7. Prosme o dary Ducha svatého pro rodiče, kteří se snaží zajistit svým dětem kvalitní a bezpečný život.[8]

Dobrý Otče, ty jsi připravil spásu pro všechny národy.[9] Prosíme tě, aby si vstoupil do našich srdcí jako vítězný král slávy[10]. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


[1] Srov. svátek Uvedení Páně do chrámu, 2. čtení Žid 2,15.
[2] Viz svátek Uvedení Páně do chrámu, evangelium Lk 2,22-40.
[3] 1 Tim 2,1-2. Prezident Zeman 95 dnů po volbách jmenoval novou vládu.
[4] Ukrajinská opozice označila zákon o amnestii za vyděračskýPapežovy holubice míru napadl racek s vránou.
[5] Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Úřady daly v Sýrii zbourat celé čtvrti jako pomstu za podporu opozice.
[6] Papež František: lichva je sociální drama.
[7] Viz památku sv. Dona Boska 31. 1.
[8] Oslavy 20. výročí Mezinárodního roku rodiny. Viz také kontext svátku Uvedení Páně do chrámu.
[9] Srov. svátek Uvedení Páně do chrámu, evangelium Lk 2,30-32.
[10] Srov. svátek Uvedení Páně do chrámu, Žalm 24.