BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 22. 4. 2012 - 3. neděle velikonoční - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 21. 4. 2012 16:28, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 21. 4. 2012 17:31 ]

  1. Příští neděle je 4. velikonoční a mše svatá bude v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti.
  2. Příští neděli je sbírka na bohoslovce - den modliteb za duchovní povolání
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. Ve středu je v 18 mše v kapli na faře a v pátek v  18 mše v kostele.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  6. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.    V Jasenné se vyučuje ve středu v 15 hodin v Základní škole. 
  7. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež je v pátek ihned po mši od 18:45 - 19:45.


Modlitba věřících
3. neděle velikonoční, cyklus B
22. 4. 2012

Bůh oslavil svého Syna[1] vítězstvím nad zlem a smrtí. Proto mu s důvěrou svěřme své prosby:

1. Prosme o Boží vedení a odvahu k jednání pro naše biskupy, kteří v těchto dnech jednají na zasedání České biskupské konference.[2]
2. Prosme o zodpovědnost našich politiků rozhodujících o budoucnosti našeho státu, jeho vlády i ekonomických reforem.[3]
3. Prosme za naše zákonodárce, aby naše zákony vedli k přehlednosti a srozumitelnosti pro všechny občany.
4. Prosme o dar usmíření mezi etniky žijícími v Makedonii.[4]
5. Prosme o řešení potravinové krize v Čadu a okolních státech vzniklé velkou neúrodou.[5]
6. Prosme o Boží pomoc s odstraněním otrocké práce dětí, která se i dnes zvláště ve třetím světě stále uplatňuje.[6]
7. Prosme o požehnání pro Skaut a ostatní organizace, které se věnují dětem a mládeži.[7]
8. Prosme o odvahu být svědky vzkříšeného Krista před ostatními lidmi.[8]

Bože, tys Kristovým vítězstvím nad smrtí přinesl světu pokoj.[9] Prosíme tě, doveď nás k plnosti tohoto pokoje ve svém království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Viz 1. čtení (Sk 3,13-15.17-19).
[2] http://tisk.cirkev.cz/z-domova/biskupove-se-setkaji-v-krkonosich/
[3] http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=741813; http://www.e-cirkev.cz/
[4] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/172510-v-makedonii-po-vrazdach-stoupa-etnicke-napeti/
[5] http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/apr/10/chad-sahel-food-crisis
[6] http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16256
[7] http://tisk.cirkev.cz/z-domova/skauti-poputuji-ke-svemu-patronovi-a-ucti-i-bratry-v-odboji/
[8] Viz 1. čtení i evangelium http://www.chemin-neuf.cz/akce/Pro-vsechny/Evangelizace-v-Praze
[9] Viz evangelium.


Ċ
Petr Boháč,
21. 4. 2012 17:28
Comments