BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 22. 5. 2011 - 5. velikonoční - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 21. 5. 2011 14:36, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 21. 5. 2011 14:46 ]

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově, obě s májovou pobožností. 
  2. V pondělí je v 17:30 modlitba Růžence a v 18 hodin Mariánské písně a litanie - P. Paclík
  3. V úterý ve 14:30 jsou první dvě skupiny náboženství a ve středu v 15:30 třetí skupina - starší žáci.
  4. Večerní mše ve středu je v 18 v kapli na faře s májovou pobožností.
  5. V pátek je "noc kostelů" - mše je v 18 hodin v kostele v Josefově a v 19:15 v kostele sv. Jiří v Jasenné. Následuje v obou kostelech program viz odkazy.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
5. neděle velikonoční A

Ježíš Kristus odešel, aby připravil věčnou budoucnost v Otcově příbytku. Ale ani naše
přítomnost mu není lhostejná. Modleme se tedy za současný svět a volejme:
Pane,
smiluj se.

. Prosme za křesťany, aby ve víře činili skutky Kristovy.
 
. Prosme za lidi, kteří hledají pravdivé životní cesty a touží poznat Boha.
 
. Prosme za ty, kdo zabloudili do samoty, neštěstí nebo hříchu.
 
. Prosme za ty, kdo žijí v zajetí sebeklamu, neupřímnosti a lži.
. Prosme za všechny, kdo usilují o pokojné soužití lidí různých kultur a vyznání.
. Prosme za rodiny a za děti, které v mnoha zemích trpí a umírají hledem.
. Prosme za jáhny a za všechny, kdo pečují o lidi v nouzi.
 
. Prosme za lidi, které svírá strach a úzkost.
 
. Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti a nemají víru v Boží zaslíbení.
 
. Prosme za ty, kdo jsou zanedbáváni, aby církev našla způsob, jak jim sloužit.
Prosme za obyvatele  tohoto města (této obce), zvláště za naše sousedy, které 
možná ani neznáme.

Pane, nepřestávej bdít nad těmi, kdo v tebe doufají
a modlí se za ty, kdo v tobě ještě nenašli cestu, pravdu a život.
Tobě buď chvála na věky věků.
Amen.
Comments