BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 22. 6. 2014 - slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ - cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 21. 6. 2014 14:37, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 21. 6. 2014 14:37 ]


PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

Slavnost Těla a Krve Páně (A) 

Mějme na paměti mocné skutky, které Hospodin kdysi prokázal našim předkům, a dříve než přistoupíme ke stolu Páně, modleme se za celý svět a volejme: Pane, smiluj 

- Prosme za všechny lidi: ať každý dostane od Boha ty dary, které potřebuje k životu v duchovní plnosti. 
- Prosme za ty, kterým je svěřena zvláštní odpovědnost v církvi, a za jednotu 
- Prosme za spravedlnost a mír ve světě: za ty, kdo mají bohatství a moc, i za slabé 
- Prosme za neúspěšné, chudé a hladovějící, kteří si sami nedokáží pomoci. 
- Prosme za ty, kdo strádají duchovně: za ty, kdo nenašli v církvi svůj domov, a za ty, kterým nikdo nezvěstoval evangelium. 
- Prosme za naši obec (naše město): za všechny, kdo zde žijí s vírou i bez víry. 
- Prosme za ty z nás, kteří slouží druhým, i za ty, kteří se uzavřeli do sebe. 

Neboť v tobě, Pane, je život, naděje a budoucnost; tobě buď chvála na věky věků. Amen.