BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 23. 10. 2011 - 30. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 25. 10. 2011 7:36, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 25. 10. 2011 7:40 ]
  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově.
  2. Ve středu a v pátek je mše svatá "už" v 17 hodin v kapli na faře.
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence.
  5. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. 
  6. Ve středu náboženství není - jsou prázdniny

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
30. neděle v mezidobí A

Našimi vlastními silami nejsme schopni pomoci všem tak, jak potřebují. Proto se s pokorou modleme za celý svět a volejme: Pane, smiluj se.

▪• Prosme za ty, kdo žijí v duchovní bídě, za ty, kdo mají strach a nevidí smysl svého života, a za křesťany hlásající evangelium.
▫ Prosme za mladé lidi hledající své místo v životě a za jejich rodiče, vychovatele a učitele.
▫• Prosme za pronásledované a za ty, kdo nemají žádný domov, za přistěhovalce a za mocné tohoto světa.
• Prosme za ty, jejichž rodina se rozpadla, a za děti, kterým chybí zázemí domova.
• Prosme za hladové, nemocné a trpící a za ty, kdo se jim snaží pomoci.
• Prosme za ty, kdo jsou okrádáni, vykořisťováni a vydíráni a nedovedou se bránit.
◦ Prosme za ty, kdo nám předali víru a učili nás modlit se, za všechny, kdo nám darovali svoji lásku, a za naše nejbližší.
◦ Prosme za ty, které nemáme rádi je nám zatěžko je milovat.
◦ Přijmi Pane tuto eucharistickou oběť za Františku Hirtovu a zemřelé členy rodiny.

Neboť tys naše síla a naše útočiště, tobě náleží chvála nyní i na věky věků. Amen.


Comments