BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 23. 12. 2012 - 4. neděle adventní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 22. 12. 2012 16:12, autor: Petr Boháč

  1. Dnes odpoledne je v 16 hodin v kostele v Jasenné dramatické pásmo "Kam to, lidi, pospíchate? - Tam do Betléma!"
  2. Na Štědrý den je odpoledne v 15 hodin mše svatá v kostele sv. Jiří v Jasenné a večerní půlnoční mše svatá je v Josefově ve 24 hodin. Od 23:30 se budou hrát koledy.
  3. Na Boží Hod 25.12. je nedělní pořádek bohoslužeb - v 8 Jasenná a v 9:30 Josefov
  4. Na Štěpána 26.12. je také nedělní pořádek bohoslužeb - v 8 Jasenná a v 9:30 Josefov. Odpoledne od 15 hodin je Vánoční koncert v kostele v Josefově - Sbor Jaromír
  5. Ve čtvrtek je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty - mše bude v 17 hodin v kapli na faře s žehnáním vína a ochutnávkou po mši. K ochutnávce vína můžete přinést něco k zakousnutí, co zbylo z vánočních hostin...
  6. Příští neděli je svátek svaté Rodiny - Ježíše, Marie a Josefa a při mších bude obnova manželských slibů. V 8 Jasenná, v 9:30 Josefov a odpoledne ve 14 hodin Starý Ples.

Modlitba věřících 
4. neděle adventní, cyklus C 
23. 12. 2012 

Příchod mesiáše navždy mění osud lidstva. Kristus naplnil Otcovu vůli a obětoval své tělo[1]. Tak jsme jednou provždy posvěceni. S touto jistotou předložme Bohu své prosby:

1. Prosme o dar víry, abychom po vzoru Panny Marie uvěřili Božímu slovu[2].
2. Prosme Pána o zamezení možnosti uvést na český trh nové potratové přípravky.[3] 
3. Prosme za africkou zemi Mali, kde jednotky OSN budou řešit konflikt s islámskými rebely.[4] 
4. Prosme za Libanon, kde díky syrskému konfliktu hrozí politická i sociální nestabilita.[5] 
5. Prosme o správné porozumění hodnotě lidského života těmi, kdo krátkozrace prosazují eutanazii.[6] 
6. Prosme o požehnání pro všechny, kteří se podílejí na přípravě a průběhu Vánoc a aktivit spojených s šířením evangelia.[7] 
7. Prosme za všechny, kteří prožívají Vánoce opuštění všemi blízkými. 

Bože, ty nezapomínáš na svůj lid. Shlédni z nebe, vyslyš naše prosby a přijď nás zachránit[8]. Vždyť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen 

[1] viz druhé čtení Žid 10,5-10 
[2] viz evangelium Lk 1,45 
[3] Biskup J.Baxant k zavedení potratového přípravku
[4] Rada bezpečnosti schválila nasazení jednotek v Mali 
[5] Libanon se kvůli syrským utečencům obává politického rozvratu 
[6] Vyostřující se debata o ukončení života ve Francii 
[7] Betlémské světlo ; Akce betlémy 
[8] viz Žalm 80 
Comments