BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 23. 9. 2012 - 25. V MEZIDOBÍ - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 22. 9. 2012 15:51, autor: Farnost Josefov

  1. Dnes odpoledne je ekumenické setkání - díkůvzdání za úrodu.
  2. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny).
  3. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  4. V týdnu je mše sv. ve středu v 18 hodin v kapli na faře a v pátek na slavnost sv. Václava ráno v 9:30 hodin v kostele v Josefově.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  6. V úterý je první hodina náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy. Starší děti a mládež budou mít setkání od října v pátek po večerní mši svaté.


Modlitba věřících
25. neděle v mezidobí, cyklus B 
23. 9. 2012 

Ježíš nás zve, abychom sloužili i nejnepatrnějším ve světě[1]. Ve společenství s celou církví společně prosme:

1. Připojme se k výzvě Svatého Otce a modleme se za pokoj a mír ve světě.[2]
2. Prosme o ochranu přírodního ekosystém v souvislosti s mohutným úbytkem ledu v Arktidě.[3]
3. Prosme o Boží pomoc pro zachování pravdivé, ale uctivé svobody slova po celém světě.[4]
4. Prosme na přímluvu svatého Václava o Boží požehnání pro naši vlast.[5]
5. Prosme o dopadení všech, kteří se obohacují na úkor zdraví druhých lidí, zvláště v aféře s metylalkoholem.[6]
6. Prosme o Boží milost víry pro katechumeny a biřmovance.
7. Prosme o porozumění Božímu slovu a jeho vůli.[7]

Bože, děkujeme ti za tvoji blízkost. Zachraň nás pro své jméno a vyslyš naši modlitbu[8]. Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen

[1] Evangelium dnešní neděle Mk 9,35.
[2] Výzvy k pokoji byly „refrénem“ papežské cesty po Libanonu; Sýrie; Vojenské manévry v Perském Zálivu.
[3] Rekordní úbytek ledu v Arktidě.
[4] Film vyvolal v arabských zemích protesty; Snímky vévodkyně.
[5] V tomto týdnu oslavíme slavnost sv. Václava.
[6] Vláda a řešení metylalkoholové krize.
[7] Dnešní evangelium Mk 9,32.
[8] Žalm 54,4. 
Comments