BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 24. 2. 2013 - 2. neděle postní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 23. 2. 2013 15:11, autor: Farnost Josefov

  1. Dnes je SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ.
  2. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny).
  3. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  4. V týdnu je mše sv. v pondělí v kostele a ve středu a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  6. V úterý je náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy. Starší děti a mládež mají vždy aktuálně ohlášena setkání v pátek po večerní mši svaté vždy po domluvě. V Jasenné je náboženství ve škole ve středu ve 14:30 hodin.
  7. Křížová cesta je v pátek před večerní mší, v neděli po mši v Jasenné a v neděli přede mší v kostele v Josefově.
  8. První pátek v měsíci 1.3.2013 - přede mší během křížové cesty se zpovídá a po mši je adorace se svátostným požehnáním.
  9. V pátek po mši je náboženství pro mládež a starší děti - biblická soutěž.


Modlitba věřících 
2. neděle postní, cyklus C 
24. 2. 2013 

Zakotveni pevně v Pánu a s vědomím jeho moci[1] předložme Bohu své prosby:

1. Prosme o dary Ducha svatého pro kardinály, kteří budou za nedlouho volit nového papeže.[2]
2. Prosme o zamezení jaderného konfliktu na Korejském poloostrově.[3] 
3. Prosme za všechny postižené výbuchem ve Frenštátu.[4] 
4. Prosme o uzdravení všech bolestí způsobených Druhou světovou válkou a odsunem sudetských Němců.[5] 
5. Prosme o překažení plánů všem, kteří staví své podnikatelské aktivity na pohrdání pravdou, spravedlností a čestností.[6] 
6. Prosme o Boží požehnání a moudrost pro správné využití navraceného majetku církvím.[7] 
7. Prosme o dar víry pro katechumeny i ty, kdo prožívají duchovní krizi. 

Bože, ty jsi naše světlo a spása, smiluj se nad námi a vyslyš naše prosby.[8] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] srv. druhé čtení Flp 3,17 – 4,1
[2] Konkláve se sejde dříve, papež narychlo změní pravidla. 
[3] KLDR hrozí Soulu 'konečným zničením' 
[4] Frenštát pod Radhoštěm - 5 nebo 6 obětí. 
[5] Nečas zopakoval omluvu za vyhnání sudetských Němců. 
[6] Evropou otřásá organizovaný podvod s koňským masem. 
[7] Vláda i přes odpor opozice uzavřela smlouvy o finančním vyrovnání s církvemi 
[8] viz Žalm 27
Comments