BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 24. 4. 2011 - Zmrtvýchvstání Páně - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 23. 4. 2011 13:56, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 23. 4. 2011 14:18 ]


  1. Dnes po mši je žehnání pokrmů. Obřad je zde
  2. Na pondělí velikonoční jsou nedělní časy bohoslužeb 8 Jasenná a v 9:30 Josefov - pánové doufám budou vyzbrojení tak, jak se na červené pondělí sluší a patří...
  3. V úterý ve 14:30 jsou první dvě skupiny náboženství a ve středu v 15:30 třetí skupina - starší žáci.
  4. V úterý v 18 hodin je zádušní mše za + paní Kolášovou. Ve středu je odpoledne pohřeb paní Veverkové z Vlkova. Večerní mše ve středu a v pátek je v 18 také v kostele.
  5. V pátek po mši je zasedání pastorační rady farnosti.
  6. Příští neděli začíná mariánský květen. Mše je v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově, obě s májovou pobožností. 
  7. Ze srdce Vám přeju krásné a požehnané prožití svátků Zmrtvýchvstání Páně. Ať světlo Kristova vzkříšení i vaši tmu ve světlo promění!
  8. Děkuji také všem, kteří se podíleli na přípravě těchto největších křesťanských svátků v naší farnosti: kostelníkům, varhaníkovi a zpěvákům, ministrantům, všem co uklízeli kostel a podíleli se na výzdobě kostela.


PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 
Když Ježíš žil mezi námi, procházel zemí a všude prokazoval dobrodiní.
V jeho jménu se modleme za celý svět a volejme:
 
Prosíme tě, vyslyš nás.
 
 
Žehnej, Bože, nově pokřtěným a dej, ať je církevní obce přijmou do svého středu.
 
Neopouštěj ty, kdo se kdekoli na světě ve víře a naději shromažďují okolo stolu
tvého Syna.
 
Nepřestávej vyvádět stále nové lidi z otroctví hříchu do svobody tvých dětí.
 
Vlož touhu po pokoji do srdcí těch, kdo stojí v čele států a náboženských  společností. 
 
• Ujmi se těch, kterým utrpení a samota brání prožívat opravdovou radost.
 
• Potěš ty, kdo jsou zarmouceni smrtí svých blízkých.
 
• Uzdrav všechny utištěné od ďábla.
 
Učiň z nás pravdivé a věrohodné svědky radostné zvěsti o spáse.
 
Veď nás svým svatým Duchem, když se snažíme odhalovat smysl Písma.
 
Našim zemřelým dej prožívat podíl na vykoupení.
 
 
Ty jediný, Bože, můžeš učinit toto všechno; ty můžeš učinit mnohem víc.
Proto jsme tě prosili skrze tvého Syna, který zemřel a s tebou žije na věky věků.
Amen. 

Comments