BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 24. 6. 2012 - slavnost Narození Jana Křtitele - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 23. 6. 2012 8:57, autor: Petr Boháč  1. Příští neděle je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti.
  2. V neděli 1.7.2012 je také mše svatá ve 14 hodin na Starém Plesu v kapli sv. Huberta - vždy na 1. neděli v měsíci.
  3. V neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  4. Ve středu a pátek je mše v 18 v Josefově na faře.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  6. V pátek po večerní mši ze slavnosti Petra a Pavla v 18:30 bude pan učitel Petr Skořepa vyprávět o českých vesnicích v Rumunsku, které doloží promítanými fotografiemi. Všichni jsou srdečně zváni.


Modlitba věřících 
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
24. 6. 2012 

Církev si dnes připomíná narození svatého Jana Křtitele, kterého Bůh povolal[1], aby se podílel na Božím díle vykoupení. Proto mu svěřme i své starosti:

1. Prosme za Svatého otce, aby na přímluvu svatého Jana a svatých Petra a Pavla moudře vedl společenství církve.[2]
2. Prosme o hojné požehnání pro novokněze, kteří v těchto dnech vstupují na vinici Páně.[3]
3. Prosme o Boží pomoc v otázce vyrovnání našeho státu a církve.[4]
4. Prosme za chudé rodiny a lidi žijící pod hranicí chudoby.[5]
5. Prosme za zemřelé a zraněné včerejší tragické havárie v Chorvatsku a o ochranu a pomoc pro všechny, kdo se budou vydávat na dovolené a prázdniny.
6. Prosme o Ducha svatého, aby nás naplnil odvahou a milostí hlásat radostnou zvěst o příchodu spásy.

Bože, děkujeme ti za dar vykoupení, na kterém se mohl podílet také svatý Jan Křtitel.[6] Prosíme tě, vyslyš naše prosby, aby celý svět zakusil a poznal, že ty jsi dárcem spásy. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

[1] 1. čtení
[2] http://tisk.cirkev.cz/z-domova/
[3] http://www.katyd.cz/res/data/072/007885.pdf
[4] http://www.rozhlas.cz/zpravy/
[5] http://tisk.cirkev.cz/z-domova/; http://www.denik.cz/ekonomika/
[6] 2. čtení