BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 24. 7. 2011 - 17. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 23. 7. 2011 15:39, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově.
  2. V úterý je ve 13 hodin z kostela v Josefově pohřeb + pana Vladimíra Leedera *1921
  3. Večerní mše výjimečně ve čtvrtek a pátek je v 18 hodin v kapli na faře. Čtvrteční je v den 80tin jáhna Dr. Tichého.
  4. O prázdninách není výuka náboženství, ani biblická hodina, ani zkouška sboru.
  5. Setkání mládeže je v neděli po mši na faře v Josefově dle domluvy.


PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
17. neděle v mezidobí A

S nadějí a vírou vyslovme své prosby za celé lidstvo a volejme: Pane, smiluj se.

▪ Prosme za celou církev a za křesťany v naší zemi: ať žijí v radosti z Božího království.
▫ Prosme za ty, kdo nesou politickou a hospodářskou odpovědnost, za pedagogy, novináře a vědce: ať své poslání konají svědomitě pro dobro všech.
▫ Prosme za manžele a rodiny: ať si partneři zůstanou věrni, rodiče a děti ať si rozumí a staří ať nezůstanou osamoceni.
• Prosme za lidi, kteří propadají beznaději: ať ve svém životě objeví dosud skryté poklady, z kterých se budou radovat.
• Prosme za lidi, kteří v našem světě přicházejí zkrátka: za postižené a nemocné, za staré a opuštěné, za pronásledované, bezdomovce a hladovějící.
• Prosme za oběti tragické události v Norsku, za oběti dopravních nehod, za ty, kdo přišli o své blízké, a za vzájemnou ohleduplnost lidí vůči sobě i vůči přírodě.
◦ Prosme za naše zemřelé: ať dojdou plnosti života Božím království.
◦ A prosme v tomto společenství jedni za druhé, za naše rodiny a přátele: ať nacházíme řešení svých starostí a zůstáváme v pokoji.

To všechno ti svěřujeme, Pane, protože doufáme v tvé milosrdenství.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Comments