BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 25. 10. 2015 - 30. neděle v mezidobí - cyklu B - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 24. 10. 2015 14:52, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 24. 10. 2015 14:52 ]

Modlitba věřících 
30. neděle v mezidobí, cyklus B 
25. 10. 2015 

V evangeliu Ježíš oslovuje slepce: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ S důvěrou, že Pán rozumí našim starostem, předložme Bohu své modlitby[1]:

1. Prosme o Ducha svatého pro pozitivní vyhodnocení synody o rodině.[2]
2. Prosme o Boží pomoc pro navrácení společenské váženosti manželské věrnosti v lásce.[3]
3. Prosme o vymýcení závažných nemocí jako je malárie či dětská obrna.[4]
4. Prosme o řešení trvale kritické situace v Jižním Súdánu, kde trpí miliony lidí.[5]
5. Prosme za integraci vyloučených lidí a lokalit v české společnosti.[6]
6. Prosme o Boží pomoc pro ty, kdo zvažují a hledají odvahu učinit krok do budoucnosti.
7. Prosme za nás, aby nám Pán daroval sílu k prohlédnutí ze zaslepenosti pýchou, sobectvím či lhostejností.[7]

Bože, činíš s námi veliké věci a naplňuješ nás radostí. Proměňuj náš svět, abychom dosáhli věčné radosti ve tvém království, kde žiješ a vládneš na věky věků[8]. Amen.

[1] 30. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium.
[2] V synodní aule představen závěrečný dokument.
[3] Vraťme věrnosti její společenskou prestiž, vyzval papež.
[4] The end is in sight for one of humanity’s deadliest plagues.
[5] Súdán: Dva hlavní protivníci.
[6] Třetina lidí, kteří žijí v ghettech, je v Ústeckém kraji
[7] Srov. 30. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium.
[8] Srov. 30. neděle v mezidobí – cyklus B, žalm.