BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 25. 11. 2012 - 34. V MEZIDOBÍ slavnost Krista Krále - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 24. 11. 2012 6:49, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 27. 11. 2012 1:44 ]


  1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny). Příští neděli se žehnají adventní věnce - v kostele si také budete moci vyzvednou modlitby pro žehnání adventního věnce v rodinách, aby se tak příchodem adventu oživila rodinná modlitba.
  2. Příští neděli odpoledne je v 15:30 ekumenická modlitba za město a žehnání adventnímu stromu (Benedicto Urbí et arborí) od 16 hodin pořádá agentura EMMA adventní koncert - viz plakátek na úvodní straně webu.
  3. V sobotu je od 14 - 17 hodin adventní farní dílnička - viz plakátek na úvodní straně webu.
  4. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  5. V týdnu je mše sv. ve středu je v 15:30 hodin mše v Jasenné (hned po náboženství) a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  6. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  7. V úterý je náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy - tento týden náboženství na faře odpadá. Starší děti a mládež mají vždy aktuálně ohlášena setkání v pátek po večerní mši svaté vždy po domluvě.  V Jasenné je náboženství ve škole ve středu ve 14:30 hodin.


Modlitba věřících 
slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus B 
25. 11. 2012 

Bůh proměnil všechnu bezmocnost a smrt, když svého Syna vzkřísil[1] a učinil králem[2] nebe i země. Proto mu svěřme své prosby:

1. Prosme za všechny, kdo zakouší fyzickou či duševní bezmocnost.
2. Prosme o dar naděje pro všechny, kdo uvěřili evangeliu, a prosme o ochranu před skepsí a hořkostí.[3] 
3. Prosme o nové kněze pro naši zemi a prosme také za všechny, kteří se podílejí na duchovní formaci v seminářích a klášterech.[4] 
4. Prosme o mír na Blízkém východě, zvláště v Izraeli a Sýrii.[5] 
5. Prosme o ekonomický růst a vybřednutí z ekonomické recese v celé Evropě.[6] 
6. Prosme o nové možnosti, jak podpořit vědu a školství v naší zemi.[7] 
7. Prosme o prosazení pravdivého pohledu na vyrovnání mezi státem a církví.[8] 
8. Prosme o požehnání pro všechny, kdo se v našem společenství podílejí na výuce náboženství, katechezích a hlásání evangelia. 

Bože, ty kraluješ oděný velebností[9]. Skláníme se před tvou mocí a prosíme tě: vyslyš naše prosby a doveď nás až do plnosti života ve tvém království. Neboť tobě patří všechna sláva a vláda na věčné věky![10] Amen.


[1] viz druhé čtení Zj 1,5
[2] viz evangelium Jan 18,37 
[3] viz první čtení – Daniel 7,14 
[4] Bohoslovci připravili další setkání pro mladé muže 
[5] Zavládlo příměří; Atentát na autobus; Británie oficiálně uznala syrskou opoziční koalici 
[6] Snížený rating Francii; Řecká vesnice... 
[7] Projekty na podporu vědy 
[8] Prezident nechal projít restituce; Církve a stát: desatero mýtů a fakta 
[9] viz Žalm 93 
[10] viz Zj 1,6