BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 25. 3. 2012 - 5. neděle postní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 24. 3. 2012 16:51, autor: Římskokatolická farnost Josefov
                


 1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti. 
 2. Mše v týdnu jsou v pondělí na slavnost Zvěstování Páně, ve středu a v pátek v 17:00 na faře v Josefově.
 3. V pátek přede mší v 16:30 a v neděli přede mší v 9:00 je společné rozjímání křížové cesty. V Jasenné je křížová cesta po nedělní mši svaté.
 4. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
 5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
 6. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.    V Jasenné se vyučuje ve středu v 15 hodin v Základní škole. Tento týden odpadá náboženství skupině paní Silvarové, která je na školení.
 7. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež je v pátek ihned po mši od 17:45 - 18:45.
 8. Příprava dospělých na křest - katechumenát je dle osobní domluvy ve středu po mši a v pátek po přípravě na biřmování.
 9. Příští neděli je odpoledne ve 14 hodin mše ve Starém Plese.
 10. Příští neděli je odpoledne také ve 14 hodin Hudební odpoledne v kostele sv. Jiří v Jasenné - viz plakát.
 11. Na příští neděli v 16 hodin zvou všechny ekumenické církve v Jaroměři a okolí na společný vstup do Svatého týdne. Bohoslužba začne v 16 hodin v Husově sboru v Jaroměři - bohoslužbu vedou představitelé místních církví - viz plakát.
 12. VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ se koná v neděli 1.4.2012 po ranní mši v Josefově - cca po 10:30 hodině - dokud budou přítomni kajícníci, tak se bude zpovídat.

Modlitba věřících
5. neděle postní, cyklus B
25. 3. 2012


Pán Ježíš svým utrpením a smrtí oslavil Otcovu lásku[1]. Vložme do této lásky i bolest našeho světa:

1. Prosme o požehnání pro apoštolskou cestu Svatého otce do Mexika a na Kubu a prosme za všechny trpící v těchto zemích.[2]
2. Prosme za mladé křesťany, aby nalezli odvahu spojit svůj život s Bohem.[3]
3. Prosme o Boží pomoc pro válkou zmítanou Sýrii[4] a vyprošujme Boží ochranu a pomoc pro všechny tamější křesťany.[5]
4. Prosme o pozitivní řešení složité politické situace uvnitř vládní strany v Číně a za dobrou budoucnost této země.
5. Prosme za teroristu z Francie, jeho oběti, ale také za všechny, v jejichž srdci vládne nenávist ve vztahu k židům a křesťanům[6].
6. Prosme za všechny nenarozené děti, jejich spásu, ale také za jejich rodiče.[7]
7. Prosme o dar „nového“ srdce, naplněného radostí z Boha, odvahou i kajícností, pro každého z nás.[8]
8. (V Josefově) Přijmi Pane tuto eucharistickou oběť na Poděkování za 50 a 80 let života s prosbou o Boží pomoc a požehnání do dalších let.

Bože, ty jsi vzkříšením oslavil svého Syna. Prosíme tě, vyslyš naše prosby a doveď i nás ke slávě vzkříšení. 
Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.