BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 25. 6. 2017 - 12. neděle v mezidobí, slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, cyklus A

přidáno: 24. 6. 2017 13:00, autor: Farnost Josefov

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Slavnost Nejsvětější Trojice (A)

Bůh je plný slitování, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný. Proto se s důvěrou modleme za celý svět a plni naděje volejme: Pane, smiluj se. (Ex 34,6)  

Modleme se za ty, jejichž víru okolí nechápe nebo se jí vysmívá.

Modleme se za ty, kdo žijí v zajetí falešných představ o Bohu a nemohou v něj doufat.

Modleme se za všechny, kdo mají moc a vliv a jsou odpovědni za mír a blaho národů.

Modleme se za ty, kdo hledají práci nebo vhodné studium, a také za ty, kdo nejsou

schopni zajistit živobytí svých rodin.

• Modleme se za lidi, kteří se uzavřeli do svého sobectví a nikoho nemilují.

Modleme se za naše společenství a za naše město: za věřící i hledající,

za horlivé i lhostejné, za šťastné i zoufalé.

 Pane, putuj uprostřed nás a vyslyš naše prosby za celé lidstvo. Neboť tys naše útočiště a síla, tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen. (Ex 34,8)

Comments