BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 25.8.2013 - 21. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 24. 8. 2013 15:11, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 24. 8. 2013 15:11 ]Modlitba věřících 
21. neděle v mezidobí, cyklus C 
25. 8. 2013 

Bůh zjevil Izajášovi, že národy přijdou a uzří jeho slávu[1]. V síle tohoto zaslíbení předložme Bohu starosti světa i církve:

1. Prosme o pomoc pro všechny křesťany v Egyptě a nastolení spravedlivého řádu pro celou tuto zemi.[2]
2. Prosme o požehnání pro všechny, kdo zabraňují využívání dětských vojáků v Afrických zemích.[3] 
3. Prosme o zvolení kvalitní vlády pro naši zemi.[4] 
4. Prosme o požehnání pro naši ekonomiku, aby jednotlivé domácnosti nepřekročily kritickou mez chudoby.[5] 
5. Prosme o zamezení masového vlivu esoterických aktivit v naší zemi.[6] 
6. Prosme o pomoc při procesu církevních restitucí a prosme o pomoc s jejich spravedlivou realizací.[7] 
7. Prosme o odvahu vyjít ze sebe samých a dávat poznat Ježíšovo poselství lidem okolo nás.[8] 

Dobrý Bože, tvé milosrdenství nad námi mocně vládne a tvá věrnost trvá navěky.[9] Vyslyš naše prosby a naplň na nás svá zaslíbení.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

[1] viz. 1. čtení Iz 66,19 
[2] Egyptští křesťané o situaci ve své vlasti. 
[3] 82 dětských vojáků vysvobodili vojáci mírových sil v Kongu. 
[4] Prezident vyhlásí termín voleb... 
[5] Chudnoucí domácnosti ohrožují trh s nemovitostmi. 
[6] Rada pro rozhlasové a televizní vysílání varuje před věšteckými pořady. 
[7] Odpovědi na některé otázky k vydávání církevního majetku. 
[8] Svatý otec píše účastníkům IV. Argentinského misionářského kongresu. 
[9] viz. Žalm 117