BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 25. 9. 2011 - narozeniny biskupa Jana a 26. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 24. 9. 2011 16:16, autor: Petr Boháč

  1. Od 26.9.-8.10. se vybírám dovolenou, zastupují mě duchovní jak je tištěno v rozpise bohoslužeb.
  2. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově slouží Dr. Tomáš Petráček.
  3. Večerní mše ve středu a v pátek je v 18 hodin nebude, využijte nabídky sousedních farností - zvláště v Jaroměři.
  4. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
26. neděle v mezidobí A

Ježíš nám dává naději: nikoho neodepisuje, nikoho se nezříká, každému otvírá cestu do Božího království. V této naději se modleme za celý svět slovy: Pane, smiluj se.

▪ Prosme za ty, kdo v církvích podle svých sil konají dobro a snaží se svědčit o Kristu.
▪ Prosme za ty, které dnešní evangelium urazilo a pohoršilo.
▪ Prosme za obrácení těch, kdo jsou si před Bohem jisti svou spravedlností.
▪ Prosme za vnitřní opravdovost všech křesťanů.
▫ Prosme za nalezení cest k pokoji, míru, bezpečí a dobrému soužití na celém světě.
▫ Prosme za zachování lásky v rodinách a za úctu mezi lidmi.
• Prosme za obrácení těch, kdo slouží zlu.
• Prosme za ty, kdo jsou považováni za opovrženíhodné a méněcenné.
• Prosme za nemocné, chudé, za ty, kdo trpí násilí, a za všechny, kterým se vede špatně.
◦ Prosme za naše blízké, sousedy, kolegy v práci a za všechny obyvatele našeho města.
◦ Prosme za ty, o které nemáme zájem a za než se nám modlit nechce.
 
Pane, je nám líto, že jsme mnohdy lhostejní k potřebám druhých. Přijmi tyto naše prosby a pamatuj také na ty, na něž jsme zapomněli. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.
Comments