BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 26. 12. 2010 - svátek svaté Rodiny - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 25. 12. 2010 12:50, autor: Římskokatolická farnost Josefov

  1. V týdnu je mše ve středu v 17 hodin. V pátek na zakončení občanského roku je v 15:00 mše v Jasenné a v 16:00 v Josefově. V sobotu 1.1.2011 na začátek občanského roku - slavnost Matky Boží P. Marie je mše v 8 v Jasenné a v 9:30 v Josefově. V neděli 2.1. slavíme 2. neděli po narození Páně - v 8 v Jasenné a v 9:30 v Josefově. 

  2. Biblická hodina ani náboženství tento týden není.


PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Svátek svaté Rodiny


Modleme se teď za církev, za celé lidstvo a dnes především za rodiny. 

Volejme společně: Pane, smiluj se. 


▪ Prosme za křesťany: ať jsou pravdivými svědky odpuštění a lásky. 

▫ Prosme za všechny národy: ať v srdci každého člověka vládne pravý pokoj. 

• Prosme za trpící a osamocené: ať jim umíme pomoci a potěšit je. 

▫ Prosme za manžele: ať jsou si věrni a společně nesou všechno dobré i zlé. 

▫ Prosme za děti: ať jsou uchráněny všeho zlého a rodiče ať je vedou k lidské i křesťanské dospělosti. 

• Prosme za manželské páry, které nemohou mít vlastní děti. 

• Prosme za rozvedené a za jejich děti: ať jim nechybí boží pomoc a podpora přátel. 

• Prosme za oběti týrání a domácího násilí: ať najdou bezpečí a něhu. 

• Prosme za staré lidi, kteří se nedočkali úcty a péče svých potomků. 

▫ Prosme za ty, kdo se připravují na manželství: ať roste jejich vzájemná láska a důvěra. 

▫ Prosme za ty, kterým nebylo dopřáno najít životního partnera, a za všechny, kdo nemají vlastní rodinu. 

◦ Prosme za naše zemřelé rodiče a příbuzné: ať se věčně radují v božím království. 


Pane, příteli lidského pokolení, vyslyš tyto naše prosby, 

vždyť tys naše útočiště a síla nyní i na věky věků. Amen.
ŽEHNÁNÍ MATKÁM ČEKAJÍCÍM DÍTĚ na slavnost Matky Boží Panny Marie - 1.1.

SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE LUKÁŠE.

Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna

Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!“

 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Na přímluvu Panny Marie, z níž se nám narodil

Ježíš, náš Pán, Boží Syn a Spasitel světa,

ať tě/vás dobrý Bůh, pramen lásky a života,

neustále posiluje a chrání,

ať vlévá radost a naději do tvého/vašeho srdce

a tebe/vás i tvé/vaše dítě zahrnuje dary své milosti

ve jménu Otce i Syna + i Ducha svatého.

 

Odp.: Amen.

Comments