BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 2.6.2013 - slavnost Těla a Krve Páně - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 1. 6. 2013 15:06, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících
Těla a Krve Páně, cyklus C
2. 6. 2013

Ježíš nám zanechal trvalou památku jeho velikonoční oběti v tajemství eucharistie. Kristova láska nás naplňuje nadějí, že Bůh rozumí našim starostem a prosbám:

1.   Prosme, ať se Kristus může stávat nositelem milosrdenství, a tak znovu vyvolávat zápal lásky, dodávat plný smysl utrpení a navrátit radost a pokoj.[1]

2.   Prosme o naději, sílu a odvahu pro ty, kdo žijí v ekonomické nejistotě, zejména za nezaměstnané, za staré lidi a všechny lidi na okraji společnosti.[2]

3.   Prosme za místa svíraná válkou a terorismem, nejen za Sýrii[3], ale i Irák[4] a Libanon[5].

4.   Prosme o nalezení léků proti zákeřným nemocem, zvláště nového koronaviru.[6]

5.   Prosme o Boží pomoc pro rozhodování o osudu restitucí církevního majetku v naší zemi a jeho správné využití.[7]

6.   Prosme o ochranu základních práv rodiny a ochranu nejzákladnějších principů života kulturní společnosti.[8]

7.   Prosme o dar víry a Boží ochrany pro děti, které přistupují k prvnímu svatému přijímání.[9]

 Nebeský Otče, mocně vládne nad námi tvé milosrdenství a tvoje věrnost trvá navěky[10]. Vyslyš naše prosby a doveď nás do plnosti věčného života. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Comments