BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 26. 2. 2012 - 1. neděle postní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 25. 2. 2012 14:56, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti. 
  2. Mše v týdnu jsou ve středu a v pátek v 17:00 na faře v Josefově.
  3. V pátek přede mší v 16:30 a v neděli přede mší v 9:00 je společné rozjímání křížové cesty.
  4. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  6. Náboženství tento týden není - jsou jarní prázdniny.
  7. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež v pátek také odpadá.Modlitba věřících 
1. neděle postní, cyklus B 
26. 2. 2012 

Hospodin vyslyší ty, kteří k němu volají[1]. Vzývejme ho, aby zachránil a uzdravil nás i svět, ve kterém žijeme. 

1. Prosme za všechny, kteří o letošních Velikonocích přijmou křest, aby je Pán dovedl k milosti nového života.
2. Prosme o Boží pomoc pro Sýrii, kde probíhá kruté krveprolévání.[2]
3. Prosme o pomoc Ducha svatého pro ty, kdo v Evropě rozhodují o ekonomické budoucnosti.
4. Prosme o pomoc pro středozápadní Afriku, kde velká neúroda hrozí hladomorem.[3]
5. Prosme intenzivně za situaci kolem Íránu, který v nebližších týdnech dokončí vývoj jaderné zbraně.[4]
6. Prosme o vytvoření kvalitního zákona o vysokých školách, který povede ke zkvalitnění vysokého školství.[5]
7. Prosme za všechny z našeho společenství, kdo procházejí obtížnými zkouškami.[6]

Bože, daruj nám milost prožít svatopostní dobu jako obnovu naší víry a pomoz všem, kdo touží po tvé záchraně. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Viz vstupní antifona.
[2] http://www.thetimes.co.uk/tto/news/?days=Sunday http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/22/sunday-times-marie-colvin-killed-syria
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/260019-v-syrii-si-najdou-prostredky-a-asad-padne-varovala-clintonova.html
[3] http://www.srfood.org/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/2024-early-action-can-avert-sahel-food-and-nutrition-crisis-un-expert
[4] http://czech.ruvr.ru/2012_02_22/66690896/
http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-54823070-iran-odmitl-jadernou-inspekci-na-sve-zakladne-rusko-varuje-izrael-pred-utokem
[5] http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-54819080-studenti-budou-pristi-tyden-protestovat-proti-reforme-vs-podivejte-se-co-chystaji
[6] Viz dnešní evangelium.Comments