BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 26. 5. 2013 - slavnost Nejsvětější Trojice - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 25. 5. 2013 16:37, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 25. 5. 2013 16:41 ]


Modlitba věřících

Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus C

26. 5. 2013

Protože je nám Boží láska vylita do srdce skrze Ducha svatého, naše naděje neklame.[1] V jeho moci se můžeme obracet k nebeskému Otci a předložit mu všechny své prosby:

1.   Prosme o hojnost Boží milosti pro začínající oslavy výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje.[2]

2.   Prosme o požehnání všem aktivitám, které spojují východní a západní církev, zvláště v souvislosti s válkou v Sýrii.[3]

3.   Prosme za všechny oběti přírodních katastrof, zvláště tornáda ve Spojených státech.[4]

4.   Prosme o změnu smýšlení mladých lidí v západní společnosti, které pohltilo násilí a pohrdání lidským životem.[5]

5.   Prosme za chudé a prosté lidi, kteří jen obtížně hledají práci a uplatnění.[6]

6.   Prosme o Boží pokoj a uzdravení pro všechny lidi zkoušené úzkostmi, nepokojem a psychickými nemocemi.[7]

7.   Prosme o hlubší porozumění tajemství eucharistie a Boží lásky v něm skryté.[8]

 

Nebeský Otče, ty jsi nám skrze svého Syna odhalil tajemství svého vnitřního života. Sešli nám svého Ducha svatého, abychom byli uvedeni do celé pravdy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 [1] Druhé čtení Řím 5,5.

[7] Řím 5,3a.

[8] Příští neděli oslavíme svátek Těla a krve Páně. Církev u nás prožívá rok eucharistie v rámci přípravy na jubileum 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje.Comments