BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 26. 6. 2011 - slavnost Těla a Krve Páně, eucharistický průvod a první svaté přijímání dětí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 25. 6. 2011 15:56, autor: Petr Boháč

 1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 poutní mše v Josefově - odpoledne je mše svatá na Starém Plese. Jak tomu bývá vždy první neděli v měsíci.
 2. Večerní mše ve středu je v 18 hodin v kapli na faře.
 3. Večerní mše v pátek je v 18 hodin v kapli na faře.
 4. Tento týden není ve středu biblická hodina.
 5. Setkání mládeže je v neděli po mši na faře v Josefově.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Slavnost Těla a Krve Páně (A)
Mějme na paměti mocné skutky, které Hospodin kdysi prokázal našim předkům. A než přistoupíme ke stolu Páně, modleme se za celý svět a volejme: Pane, smiluj se.
 • Prosme za všechny lidi: ať každý dostane od Boha ty dary, které potřebuje k životu v duchovní plnosti.
 • Prosme za ty, kterým je svěřena zvláštní odpovědnost v církvi, a za jednotu Božího lidu.
 • Prosme za spravedlnost a mír ve světě: za ty, kdo mají bohatství a moc, i za slabé a bezbranné.
 • Prosme za neúspěšné, chudé a hladovějící, kteří si sami nedokáží pomoci.
 • Prosme za ty, kdo strádají duchovně: za ty, kdo nenašli v církvi svůj domov, a za ty, kterým nikdo nezvěstoval evangelium.
 • Prosme za naši obec (naše město): za všechny, kdo zde žijí s vírou i bez víry.
 • Prosme za ty z nás, kteří slouží druhým, i za ty, kteří se uzavřeli do sebe.
Neboť v tobě, Pane, je život, naděje a budoucnost;
tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Comments