BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 26. 8. 2012 - 21. V MEZIDOBÍ - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 25. 8. 2012 16:15, autor: Farnost Josefov

  1. Příští neděle je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny). Odpolední mše svatá je ve 14 hodin v kapli sv. Huberta na Starém Plese - vždy na 1. neděli v měsíci. Příští neděli tam slavíme výročí posvěcení kostela.
  2. Zkouška zpěvu bude opět po prázdninách - tedy už příští neděli.
  3. V týdnu je mše sv. ve středu v 18 hodin v kapli na faře - Duškova 77, Josefov a v pátek v kostele se křtem.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !


Modlitba věřících 
21. neděle v mezidobí, cyklus B 
26. 8. 2012 

Izraelité zakusili Boží záchranu, a tak v Boha uvěřili[1]. Svěřme také my své prosby našemu Pánu:

1. Prosme o ochranu všech, kdo se budou vracet z dovolených a prázdnin.
2. Prosme o úctu a vzájemné porozumění mezi manželi.[2]
3. Prosme o smíření mezi řeckokatolíky a pravoslavnými na Ukrajině a v Rusku.[3]
4. Prosme o mír pro Sýrii a ochranu před zneužitím syrských zbraní hromadného ničení.[4]
5. Prosme o Boží pomoc při hledání a využívání zdrojů energie, které by neohrožovaly přírodu a člověka.[5]
6. Prosme o nalezení řešení ekonomické krize zvláště ve Španělsku, kde se mnoho lidí propadá do chudoby.[6]
7. Prosme za pomoc pro všechny, kdo v naší zemi usilují o nastolení spravedlivých podmínek pro výběrová řízení a podnikání.[7]

Bože, tvá slova jsou Duch a život[8]. Daruj nám odvahu rozhodnout se pro tebe a svěřit ti s důvěrou svůj život i všechny své starosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] První čtení – Joz 24,1-2a.15-17.18b 
[2] Druhé čtení – Ef 5,21-32
[3] Ruský patriarcha v Polsku podepsal historickou výzvu k usmíření. Ukrajinští řeckokatolíci chtějí smíření s moskevským patriarchátem.
[4] Sýrie přiznává, že má chemické zbraně.
[5] Katastrofa ve Fukušimě je stále alarmující. Nalezne lidstvo způsob, jak se podobným katastrofám vyhnout?
[6] Španělsko dále chudne. Některé regiony se propadly na úroveň Rumunska.
[7] Lobbisté i v loňském roce ovlivňovali veřejné zakázky, obsazení a strategická rozhodnutí významných společností. Prosme za ty, kteří se snaží tyto praktiky potírat a nastolit spravedlivý způsob jednání.
[8] Evangelium – Jan 6,60-69