BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 27. 03. 2016 - Zmrtvýchvstání Páně - cyklu C

přidáno: 26. 3. 2016 17:14, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 26. 3. 2016 17:15 ]

https://2414f8b3-a-5c92aadf-s-sites.googlegroups.com/a/farnostjosefov.cz/web/bohosluzby/nedele12032016-5nedelepostni-cykluc-bohosluzbyprimluvy/2016%2004%2003%20Jarom%C4%9B%C5%99%20sv%C3%A1tek%20Milosrdenstv%C3%AD.PNG?attachauth=ANoY7coHD-8Qp2rjJAIYJWu02lPCsexuVn0WvaIv_acyoQwn4KTmNJfK8odoBgzvbPIs3knFtKpKNI7oWSQ9uv_FIyaObzQZpmnLonNHDN_WY_YrMFcUN02mNil0Jp4CqbtPEr1hDPRoECtuT9kwrbsxditRzzhTsqpXMo9C_EUjtZRpFtZZ3H4PwSDFtiz8QApiPPNTsICrMwWOo9_BnfexPBHVFfGGbqypRv9hzwuiXQ4Qj_vglhCZRVtbthqrBwtw_Qy4m9MSwE8FUx6r-lmhMK9f7tPY09FhdRbNRoXLbp2l1rXvskD6kbY0ucSXDy4-DONFPNritAHMrS1VY-Qt-i-PFLKuB5CDX7BtyG9RMEAqGXlfRvY%3D&attredirects=0


Modlitba věřících 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, cyklus C 
27. 3. 2016 

Lidé Ježíše zabili, ale Bůh jej třetího dne vzkřísil[1]. Nyní je po Boží pravici[2] a přimlouvá se za nás. Proto mu s důvěrou přednesme své prosby:

1. Prosme za všechny, kdo byli o této Veliké noci pokřtěni.
2. Prosme o Boží požehnání pro panortodoxní sněm, který se bude konat po mnoha staletích.[3]
3. Prosme o mír v Evropě, porážku teroristů a za ochotu nezavírat oči před reálnými problémy.[4]
4. Modleme se za Rusko a jeho budoucnost.[5]
5. Děkujme Bohu za pomoc s rozvojem nejchudších zemí Afriky[6] a prosme o ochranu před lhostejností a ozbrojenými konflikty.[7]
6. Prosme o nové politické klima v naší zemi, které by umožnilo konstruktivní budování státu.[8]
7. Prosme za naše společenství, abychom v síle Ducha svatého hlásali radostnou zvěst Kristova vzkříšení.[9]

Dobrý Bože, oslavujeme tě, neboť ty jsi dobrý a tvé milosrdenství trvá navěky. Pozvedni nás a dej nám plnost života.[10] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – cyklus C první čtení.
[2] Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – cyklus C druhé čtení.
[3] Patriarchální encyklika svolává panortodoxní synod. Po dvanácti stoletích se chystá sněm všech pravoslavných.
[4] Máme zóny, do kterých se policie bojí jít i ve dne. Islámští teroristé zahnali Evropany do kouta.
[5] Russia’s wars: A strategy of spectacle. Miliony Rusů se propadají pod hranici chudoby. Prognóza je ještě horší.
[6] Po mnoha ztracených dekádách se konečně zlepšuje zemědělství v Africe. Rwanda: A hilly dilemma. I díky české pomoci si postižené děti z jihoafrické chudinské čtvrti plní své sny.
[7] Mons. Auza na půdě OSN o situaci v regionu Velkých jezer. Zavražděn konžský kněz, odpůrce ilegální těžby koltanu.
[8] Politika se stala zápasem o pastýřskou hůl.
[9] srov. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – cyklus C první čtení.
[10] srv. Žalm 118,1.16-17