BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 27. 1. 2013 - 3. neděle v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 26. 1. 2013 16:07, autor: Farnost Josefov
  1. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  2. V týdnu je mše sv. v pondělí v 17 hodin v kostele a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  3. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  4. V úterý je náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy. Starší děti a mládež mají vždy aktuálně ohlášena setkání v pátek po večerní mši svaté vždy po domluvě.  V Jasenné je náboženství ve škole ve středu ve 14:30 hodin.
  5. Ekumenická setkání jsou letos pravidelně celý měsíc leden - vždy ve středu. Tento týden je modlitební setkání ve středu na faře v Semonicích - Církev Českobratrská evangelická, kde bude kázat Petr Boháč z farnosti Josefov. Po modlitbách je křesťanské AGAPÉ - posezení s občerstvením.
  6. Farní VESELICE bude v sobotu 9. února. Je to tzv. zimní farní den. Pořádat se bude v Kulturním sále Jezbinách. Bude hrát hudba a prosíme, zda-li byste nemohli věnovat něco do tomboly (přihlásit se paní Silvarové). Dále potřebujeme pomoci s občerstvením (přihlásit se u paní Jany Tiché nebo Martiny Pilařové). Potřebujeme pomoci s přípravou sálu (přihlásit se u pana Ivo Tichého). Další pokyny:
1. Lístky je možné z organizačních důvodů zakoupit pouze v předprodeji tuto a příští neděli po mši v Josefově, popřípadě závazně zarezervovat u Martiny Pilařové nebo Pavla Víška a to nejpozději do středy 6.2. Na místě již nebude možné lístky zakoupit.

2. Pokud někdo chcete přispět cenami do Dobročinného bazaru (což je krycí názen pro tombolu - není nutné platit poplatek 500Kč a provést vyůčtování na FÚ) obraťte se s důvěrou na Silvarovi.

3. Sál a občerstvení se bude připravovat v sobotu 9.2. od 13:00. Pokud chcete přiložit ruku k dílu, domluvte se s manžely Tichými.

                       


Modlitba věřících 
3. neděle v mezidobí, cyklus C 
27. 1. 2013 

Ježíš v Nazaretě ohlašuje, že se právě dnes naplnila radostná zvěst[1]. S důvěrou v Boží slovo společně prosme:

1. Prosme o Dary Ducha svatého pro všechny, kdo v církvi slouží[2].
2. Prosme o moudrost a odvahu k nezištnému jednání pro nového prezidenta. 
3. Prosme o ochranu před jaderným útokem, kterým vyhrožuje Severní Korea.[3] 
4. Prosme za všechny, kdo se dostali do dluhové pasti, zvláště za staré lidi.[4] 
5. Prosme o požehnání pro všechny, kdo vytvářejí kvalitní pracovní místa, a prosme za všechny, kdo práci nemají.[5] 
6. Prosme za nemocné a za ochranu před chřipkovou epidemií.[6] 
7. Prosme o pokoru a odvahu, abychom se dokázali opírat jeden o druhého uvnitř našeho společenství.[7] 

Bože, ty jsi nás křtem spojil v jediné tělo, napoj nás svým Duchem[8], abychom v jeho moci budovali tvé království. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

[1] Viz evangelium Lk 4,14-21. 
[2] Viz druhé čtení 1 Kor 12,12-30. 
[3] KLDR hrozí jadernými zbraněmi
[4] Exekuce řeší stále více lidí. 
[5] Např.: http://www.denik.cz/kraj-vysocina/
[6] Kvůli chřipce umírají lidé. 
[7] Viz druhé čtení 1 Kor 12,12-30. 
[8] Viz druhé čtení 1 Kor 12,13.
Comments