BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 27. 12. 2015 - Svátek Svaté Rodiny Ježíše Marie a Josefa - cyklu C - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 26. 12. 2015 14:16, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 26. 12. 2015 14:17 ]
Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem na s. 27: za církev (▪), za svět (▫),
za trpící (•), za místní společenství (◦).
Připravil J.R.


PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Svátek svaté Rodiny

Modleme se teď za církev, za celé lidstvo a dnes především za rodiny. 
Volejme společně: Pane, smiluj se.

▪ Prosme za křesťany: ať jsou pravdivými svědky odpuštění a lásky.
▫ Prosme za všechny národy: ať v srdci každého člověka vládne pravý pokoj.
• Prosme za trpící a osamocené: ať jim umíme pomoci a potěšit je.
▫ Prosme za manžele: ať jsou si věrni a společně nesou všechno dobré i zlé.
▫ Prosme za děti: ať jsou uchráněny všeho zlého a rodiče ať je vedou k lidské i křesťanské dospělosti.
• Prosme za manželské páry, které nemohou mít vlastní děti.
• Prosme za rozvedené a za jejich děti: ať jim nechybí boží pomoc a podpora přátel.
• Prosme za oběti týrání a domácího násilí: ať najdou bezpečí a něhu.
• Prosme za staré lidi, kteří se nedočkali úcty a péče svých potomků.
▫ Prosme za ty, kdo se připravují na manželství: ať roste jejich vzájemná láska a důvěra.
▫ Prosme za ty, kterým nebylo dopřáno najít životního partnera, a za všechny, kdo nemají vlastní rodinu.
◦ Prosme za naše zemřelé rodiče a příbuzné: ať se věčně radují v božím království.

Pane, příteli lidského pokolení, vyslyš tyto naše prosby,
vždyť tys naše útočiště a síla nyní i na věky věků. Amen.