BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 27. 3. 2011 - 3. neděle postní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 26. 3. 2011 15:56, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 26. 3. 2011 16:11 ]

1.   Příští neděli je mše svatá ráno v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově.
2.   Mše svatá je ve středu a v pátek v 17 hodin.
3.   Biblická hodina je ve středu po mši - čteme Markovo evangelium.
4.   Náboženství se učí pro obě skupiny nižšího stupně v úterý ve 14:30 hodin.
      Ve středu starší žáci od 15:30 hodin.
5.   Křížová cesta je v pátek v 17 a hned po ní je mše a v neděli v 9 hodin přede mší.
6.   Pátek je první v měsíci, v 16:30 je příležitost ke svátosti smíření a po mši je adorace před vystavenou nejsvětější svátostí oltářní


PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
3. neděle postní A

Spolehněme se na pomoc Ducha svatého, který nám byl dán, s nadějí prosme za celý svět a říkejme: Pane, smiluj se.

▪ Prosme za všechny církevní obce, které o Velikonocích přijmou do svého středu nově pokřtěné.

▪ Prosme za křesťany a za všechny, kdo věří v jediného Boha, aby žili v duchu a v pravdě.
▫ Prosme za národy i jednotlivce, kterým jsou upírána jejich práva, lidská důstojnost a svoboda.
▫ Prosme o pomoc Ducha svatého pro lidi, kteří jsou bezradní.
• Prosme za oběti násilí, teroru, hladu, různých neštěstí a přírodních katastrof.
• Prosme za ty, kdo pro svou slabost, stáří nebo nemoc trpí pocitem zbytečnosti.
• Prosme za lidi, kteří vykonali dobro, ale trpí nevděkem a výčitkami.
▫ A prosme za celý svět; modleme se, aby Pán dal sílu slabým, aby napřímil zlomené, aby ztraceným ukázal cestu a aby všechno spasil.                                                                                                                                 ◦ Prosme i za naše společenství, abychom změnili své smýšlení, napravili svá srdce a naplnili život      láskou, a tak se připravili na slavení Velikonoc.

Pane, prameni života, vyslyš naše prosby, vždyť jsme tvá církev a modlíme se za celé lidstvo.                Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Comments