BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 27. 5. 2012 - Slavnost Seslání Ducha svatého - LETNICE - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 26. 5. 2012 15:34, autor: Římskokatolická farnost Josefov   [ Aktualizováno 29. 5. 2012 13:08 uživatelem Petr Boháč ]
  1. Příští neděle je Slavnost Nejsvětější Trojice. Mše svatá bude v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti. Odpoledne je mše svatá ve Starém Plese.
  2. Příští neděli je žehnání dopravních prostředků a odpoledne DĚTSKÝ DEN.
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. V pondělí večer je v 17:30 modlitba růžence a v 18 hodin dobové Mariánské písně a litanie - vede P. Paclík, který vždy v pondělí navštěvuje rodiče a během května povede tyto májové pobožnosti.
  5. Ve středu a pátek je mše v 18 v kostele v Josefově a v pátek také v 19:15 v Jasenné - Noc kostelů.
  6. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  7. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.    
  8. V Jasenné se vyučuje náboženství ve středu v 15 hodin v Základní škole. 
  9. V pátek je Noc kostelů - viz plakátek.


Modlitba věřících 
Slavnost Seslání Ducha svatého, cyklus B 
27. 5. 2012 

Kristus říká: „Až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.“[1] Plnost Boží pravdy je třeba nejen v církvi, ale i na mnoha místech světa:

1. V těchto dnech se na mnoha místech udílí svátost biřmování. Prosme o dary Ducha svatého pro všechny biřmovance.
2. Vrcholí přípravy na Noc kostelů.[2] Prosme o Boží požehnání pro všechny organizátory i účastníky Noci kostelů.
3. V Afganistánu bylo otráveno 300 žen a dívek. Prosme o změnu postoje k ženám v radikálních islámských oblastech.[3]
4. Napětí v Sýrii se může nyní přenést i do Libanonu.[4] Prosme o Boží pomoc pro Libanon i Sýrii, aby se tyto země nepropadly do válečného konfliktu.
5. Itálii a Bulharsko zasáhlo silné zemětřesení.[5] Prosme o pomoc pro všechny oběti těchto zemětřesení.
6. Egypt rozhoduje ve volbách o nové vládě.[6] Prosme za Egypt, aby našel cestu k vládě postavené na hodnotách dobra.
7. V našem parlamentu se komplikuje příprava zákona o církevních restitucích.[7] Prosme o vyřešení otázky nápravy křivd a financování církví v naší zemi.
8. Ve druhém čtení vyjmenovává svatý Pavel ovoce Ducha svatého.[8] Prosme o nové vylití Ducha svatého do našeho společenství.

Bože, děkujeme ti za dar Ducha svatého a prosíme tě, naplň i nás jeho světlem, abychom v jeho moci hlásali, jak četná jsou tvá díla. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

[1] Srov. Jan 16,13.
[2] http://www.nockostelu.cz/
[3] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/ ; http://www.ceskatelevize.cz/
[4] http://www.rozhlas.cz/zpravy
[5] http://www.ceskatelevize.cz/ ; http://www.ceskatelevize.cz/
[6] http://zpravy.ihned.cz/svet-afrika/
[7] http://zpravy.ihned.cz/politika/
[8] Gal 5,22.