BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 28. 10. 2012 - 30. V MEZIDOBÍ - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 27. 10. 2012 8:19, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 27. 10. 2012 8:58 ]


  1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny). Odpolední mše ve 14 hodin je na Starém Plese s modlitbou za zemřelé na hřbitově - příští mše bude ve Starém Plese opět až po vánocích a na jaře v letním čase.
  2. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  3. V týdnu je mše sv. ve čtvrtek v 16 a v pátek v 17 hodin v kapli na faře - v pátek s adorací. Ve čtvrtek před mší na slavnost Všech svatých je od 15 hodin pobožnost za zemřelé na josefovském hřbitově. V pátek je v 16 pobožnost za zemřelé v Jasenné a hned mše.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  5. V úterý je náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy. Starší děti a mládež mají vždy aktuálně ohlášena setkání v pátek po večerní mši svaté vždy po domluvě.


PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

30. neděle v mezidobí B


Křik ubohých jistě není před Bohem marný. Proto se s dobrou myslí modleme za svět a s vírou volejme:

Pane, smiluj se.


▪ Prosme za všechny, kdo se vydali za Kristem, i za ty, kdo hledají jiné životní cesty. (Mk 10,52)

▫ Prosme za ty, v jejichž rukou je soustředěno nejvíce moci a bohatství, i za ty, kdo nemohou a nemají nic.

▫ Prosme za obrácení těch, kdo se zaprodali násilí a šíří ve společnosti nenávist.

• Prosme za všechny, kdo se ve svých bolestech a slabostech podobají trpícímu Kristu. (Mk 10,52)

• Prosme za ty, kdo jsou odkázáni na lidský soucit, a za ty, kteří se ho nedočkali.

• Prosme za lidi žijící v duchovní chudobě a vnitřní temnotě. (Mk 10,46)

◦ Prosme za sebe a všechny křesťany, abychom nestáli v cestě těm, kdo chtějí přijít ke Kristu. (Mk 10,48)Pane, věříme a vyznáváme, že činíš veliké věci, proto ti svěřujeme potřeby našeho světa.

Tobě buď chvála na věky věků. Amen.