BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 28. 12. 2014 - neděle Svaté Rodiny - cyklu B - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 27. 12. 2014 10:29, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 27. 12. 2014 10:29 ]

Svátek Svaté rodiny - B / přímluvy

Sestry a bratři, tvoříme rodinu semknutou kolem betlémského Dítěte. V tomto společenství také prosme a volejme: 
Pane, smiluj se.


1. Prosme za papeže Františka, biskupy a kněze, ať jsou starostlivými otci rodiny Církve; zastánci rodin, manželů a dětí.
2. Prosme za celé křesťanstvo, ať se stane jedinou rodinou, početnou a zářící jako hvězdy na nebi.
3. Prosme za velkou rodinu národů, ať chválí svého Tvůrce pokojným soužitím a vzájemnou spoluprací.
4. Prosme za křesťanské rodiny trpící pronásledováním, ať všemi zkouškami projdou s Ježíšem, Marií a Josefem.
5. Prosme za rodiny bez dětí, ať zakusí štěstí rodičovství, a za děti bez rodiny, ať prožijí radost z přijetí.
6. Prosme za rodiny zraněné neláskou a manželství procházející krizí, nechť jsou pro ně tyto svátky časem setkání a smíření.
7. Prosme za naši farní rodinu, rodiny naší farnosti, manžele, děti, mládež a seniory, ať nás neopouští radost těch, kdo v Mariině dítěti spatřili svého Spasitele.
8. Prosme za naše zesnulé příbuzné a přátele, aby spočinuli v Pánově pokoji a uzřeli jeho spásu.

Pane, slyš naše hlasy a dej, ať všechny lidské rodiny prostoupí láska, radost a pokoj Svaté rodiny z Nazareta. Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.