BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 28. 8. 2011 - 22. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 27. 8. 2011 0:10, autor: Petr Boháč
  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově.
  2. Večerní mše ve středu a v pátek je v 18 hodin v kapli na faře.
  3. Pátek je první v měsíci, od 17:30 je příležitost ke svátosti smíření a po mši je eucharistická adorace
  4. O prázdninách není výuka náboženství, ani biblická hodina, ani zkouška sboru.
  5. Setkání mládeže je v neděli po mši na faře v Josefově dle domluvy.
  6. Příští neděli vzýváme Ducha svatého u příležitosti začátku školního roku. Bude rytmická mše zaměřená také na děti.
  7. Příští neděli odpoledne slavíme výročí posvěcení kaple svatého Huberta ve Starém Plese. Mše je ve 14 hodin.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
22. neděle v mezidobí A

Modleme se nyní společně za život všech lidí i celého světa. S vírou volejme: Pane, smiluj se.
 
▪ Prosme za služebníky církve, kterým je svěřeno hlásání Božího slova.
▪ Prosme za ty, kterým následování Krista přináší nepochopení, pohanění, pronásledování a smrt.
▫ Prosme za pokoj a mír ve světě a za odvrácení konfliktů mezi národy a kulturami.
• Prosme za lidi poznamenané těžkou nemocí, postižením nebo utrpením, které nemohou unést.
• Prosme za ženy a děti, které jsou vydány napospas válce, násilí, osamocenosti a chudobě.
• Prosme o sílu a svobodu pro ty, kdo se léčí ze svých závislostí.
• Prosme za všechny, kdo se ve svém utrpení a ponížení podobají Kristu.
◦ Prosme za členy našeho farního společenství a za naše blízké, kteří nás předešli ve smrt.
◦ Prosme jedni za druhé, aby naší jedinou jistotou byl Ježíš Kristus ukřižovaný.

Neboť tys, Pane, naše útočiště a v tobě je naše jediná budoucnost.
Tvá je všechna moc nad životem i smrtí nyní i na věky věků. Amen.
Comments