BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 29. 1. 2012 - 4. neděle v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 28. 1. 2012 15:48, autor: Římskokatolická farnost Josefov

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti. V Jasenné i v Josefově bude žehnání svíček a průvod se svíčkami jako o svátku Uvedení Páně do chrámu. Na závěr bohoslužby bude také svatoblažejské požehnání pro ty, co nemohli v pátek 3. února na bohoslužbu.
  2. Mše v týdnu jsou ve středu a v pátek v 17:00 na faře v Josefově.
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence.
  5. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.    V Jasenné se vyučuje ve středu v 15 hodin v Základní škole.                                                                             
  6. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež bude tento týden nebude, případně ti co nemohli se zúčastnit setkání 27.1. mohou přijít v pátek na doučování po mši.

Modlitba věřících
4. neděle v mezidobí, cyklus B
29. 1. 2012

Ježíš v dnešním evangeliu umlčuje zlo. Předložme Pánu všechna místa, kde se nyní zlo objevuje – ať v hmotné, morální či duchovní rovině – a společně prosme o požehnání a rozvoj dobra:

1.   Prosme o změnu totalitního přístupu Číny[1] a Sýrie[2] jak k vlastním obyvatelům, tak k otázkám světového míru.
2.   Prosme o zastavení horečného zbrojení Ruska.[3]
3.   Prosme o řešení nouze v rodinách, jak ve světovém rozměru Indie či Afriky, tak také v rodinách naší země, které musí bojovat s existenčními problémy.[4]
4.   Prosme za všechny představitele náboženství, kteří mohou ovlivnit vzájemné porozumění a otevřený přístup členů jednotlivých náboženství.[5]
5.   Prosme o správná rozhodnutí ve snahách o reformu školství v naší zemi.[6]
6.   Prosme o Ducha svatého pro správné nasměrování katecheze a výuky náboženství v naší zemi.[7]
7.   Prosme za všechny, kteří prožívají krizi manželství a rodiny.[8]
8.   Prosme o Boží povolání ke kněžství pro muže z našeho společenství.[9]
 
Dobrý Bože, vyslyš naše prosby a proměň veškeré zlo ve své požehnání. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.[8] Viz druhé čtení.

[9] Viz první čtení.Comments