BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 29. 5. 2011 - 6. velikonoční - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 28. 5. 2011 7:47, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 31. 5. 2011 7:06 ]

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 poutní mše v Josefově, obě s májovou pobožností. Odpoledne je pak mše sv. ve 14 hodin na Starém Plese v kapli sv. Huberta (vždy na 1. neděli v měsíci).
  2. V pondělí je v 17:30 modlitba Růžence a v 18 hodin Mariánské písně a litanie - P. Paclík
  3. V úterý ve 14:30 jsou první dvě skupiny náboženství a ve středu v 15:30 třetí skupina - starší žáci.
  4. Večerní mše ve středu je v 18 v kapli na faře s májovou pobožností.
  5. Večerní mše ve čtvrtek je na Slavnost Nanebevstoupení Páně a je v 18 v kostele s májovou pobožností a začíná novéna k Duchu svatému.
  6. Večerní mše v pátek je v 18 hodin v kapli na faře. Od 17:30 se na faře zpovídá a po mši je adorace.
  7. Příští neděli odpoledne je poslední příprava dětí na první svaté přijímání od 14-16 hodin na faře.
  8. Dětský den ve spolupráci s Klubem Smajlík a dalšími organizacemi je příští neděli odpoledne od 13-17 hodin na náměstí před kostelem a v kostele.


PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
6. neděle velikonoční A

S důvěrou v blízkost Boží se modleme za křesťany i za celý svět a volejme:    Pane, smiluj se.

▪ Prosme za církev shromážděnou kolem vzkříšeného Krista, aby šířila ve světě
pokoj a naději.
▪ Prosme za pokřtěné, pro které víra a křesťanská důstojnost nic neznamená, aby se
nechali obnovit Duchem svatým.
▪ Prosme za křesťany, kteří stojí na začátku života z víry: za ty, kdo byli letos
pokřtěni, a za ty, kdo poprvé přistoupí ke stolu Páně a budou biřmováni.
▫ Prosme za rodiny, aby jim Duch svatý pomáhal ke vzájemné lásce i odpuštění.
• Prosme za lidi a národy trpící rozbroji a násilím, aby mohli žít v míru a bezpečí.
•▪ Prosme za lidi, kteří jsou sami, a za ty, kdo zvolili život v celibátu, aby
společenství církve bylo jejich oporou a posilou.
• Prosme za manžele, kteří si nerozumí nebo se vzájemně odcizili, aby se jim
podařilo obnovit jejich vztah.
• Prosme za ty, kdo jsou protiprávně pronásledováni a vězněni a za jejich rodiny,
aby mohli žít opět spolu.
▫• Prosme za lidi mocné i slabé, silné i nemocné, za bohaté i chudé, za bojácné i
troufalé, aby se otevřeli Božímu Duchu.
◦ Prosme v tomto společenství jedni za druhé, abychom očekávali pomoc Přímluvce
– Ducha pravdy; abychom v něm zůstávali a v jeho síle sloužili světu.

Pane, vyslyš naši modlitbu a dej svého životodárného Ducha všem, kdo ho potřebují.                                                       Tobě buď chvála na věky věků. Amen.ą
Petr Boháč,
28. 5. 2011 8:00
Comments