BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 30. 10. 2011 - 31. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 29. 10. 2011 15:46, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově a odpoledne ve 14 na Starém Plese.
  2. V úterý je v 15 hodin společná modlitba na hřbitově v Josefově za zemřelé a pak mše svatá v 16 hodin v kostele v Josefově.
  3. Ve středu v 16 hodin začneme v Jasenné společnou modlitbou na hřbitově a pak je hned mše v kostele.                    V 17 hodin je pak mše v kapli na faře v Josefě.
  4. V pátek je v 16:30 zpovídání a pak v 17 hodin mše na faře v Josefově. Následuje adorace do 18 hodiny.
  5. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  6. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence.
  7. Náboženství je tento týden pro všechny skupiny v úterý v 15 hodin - společná modlitba na hřbitově v Josefově.
  8. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež začne v pátek v 18 hodin po adoraci.
  9. Po nedělní mši v 10:30 je setkání na faře - dětí a rodičů po prvním svatém přijímání.PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
31. neděle v mezidobí A
Kněz:
Ježíš nás ujišťuje, že kdo prosí, dostává; s důvěrou tedy svěřme své potřeby milujícímu Otci: Pane, smiluj se.

Lektor:
1. V blízkosti vzpomínky na věrné zemřelé prosme za všechny, kdo nás předešli ve smrti, a vyprošujme spočinutí v Otcově náruči duším v očistci.

2. Prosme o dobrý průběh jednání o zákonu týkajícím se církevních restitucí, aby výsledky byly spravedlivé a neštěpily veřejnost.

3. Vyprošujme Boží pomoc obyvatelům Turecka postiženého ničivým zemětřesením a prosme o požehnání a posilu také pro všechny záchranáře a ty, kdo pomáhají zmírnit následky katastrofy.

4. Vytrvale prosme o dary Ducha svatého, zejména moudrost a spravedlnost, pro politiky, kteří mají vliv na budoucnost našeho národa, Evropy i celého světa.

5. Prosme o upřímně pokorné srdce ochotné ponížit se a sloužit bez nároků na odměnu či potlesk.

6. Vzpomeňme v modlitbě na duši P. Petra Kouteckého, bývalého administrátora v Hradci Králové na Pražském Předměstí a spolužáka P. Hojného a P. Boháče, který po delší velmi těžké nemoci zesnul tuto středu.

Kněz:
Dobrý Otče, ty víš o všem, co potřebujeme, a nešetříš na nás svými milostmi. Děkujeme ti a prosíme tě – dej, ať se ti svým jednáním podobáme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Comments